Hover IF inviterer til Generalforsamling

Tirsdag d. 9. Oktober 2018 kl. 20:00 – 21:00 i Fodbold Klubhuset

 Dagsorden 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger
 3. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
 4. Budgetfremlæggelse for kommende år
 5. Indkomne forslag (skal sendes 8 dage forinden mødet til formanden - )
 6. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter (2 år ad gangen).
  1. På valg i forretningsudvalget er formand Leif Nygaard og sekretær Tina Petrowsky, som begge modtager genvalg
  2. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år) 
   2017-2018 suppleanter var Erik Petersen og Lone Søklint
 7. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
  1. Revisor i 2017-2018 var Niels Mikkelsen & Egon Sørensen.
  2. Revisor suppleanter 2017-2018 var Kaj V Pedersen & Anton Weijsenfeld
 8. Eventuelt

 

Foreningen er vært ved en øl/vand. Alle medlemmer er velkomne.

Stemmeret har medlemmer over 18 år.

Ny Petersmindehal til april 2019

Vejle Kommune og Hover If har nu landet et rigtig godt forslag til en ny hal med tilhørende fitness, omklædningsrum, cafe og ikke mindst en fordobling af multisalen. Alle dele bygges i grundplan, og står klar til ibrugtagning medio april 2019.

Som noget nyt kommer der tribuner i selve hallen, cafeområdet bliver i to områder, der både kan slås sammen og deles. Der kommer udsalgsbod, mulighed for mødelokale og to gode fitnessrum.

Vi glæder os rigtig meget til at få vores lokaler tilbage, og ser frem til at kunne tilbyde mange spændende aktiviteter i de nye faciliteter.

Indtil det nye byggeri står klar, håber vi, at I fortsat vil bakke op om de løsninger, vi laver, så vi sammen kan fortsætte med at dyrke sport og være sammen i Hover If.

 

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************