Genvej til hold tilmeldinger for sæson 2019-2020


På grund af problemer med langsomme svartider på vores hjemmeside, som ikke kan afhjælpes, så kan du i stedet følge dette link som vil åbne en liste over alle Hover IF's afdelinger.


Når du har valgt afdeling vil ny oversigt over afdelingens hold blive vist, og herfra følger du instruktionerne på skærmen.
Link til hold tilmeldinger sæson 2019-2020

Ny hjemmeside på vej


Da det har vist sig at svartids problemerne ikke kan løses arbejder vi nu på at få en ny hjemmeside forberedt hurtigst muligt.
Spørgsmål kan mailes til: HIFsekretaer@hover-if.dk

Hover IF Generalforsamling 2019


Kom og hør lidt om hvad der foregår i Hover If ved vores Generalforsamling

Torsdag d. 3. oktober kl. 20:00 - 21:00 i Petersmindehallens café område.
Alle er velkomne. Medlemmer over 18 år har stemmeret.

Dagsorden

Hover IF søger ny Hoved Kasserer - er det mon noget for dig ?

I Hover IF har vi 9 idræts afdelinger som er samlet i en hovedforening med én hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af alle afdelingernes formænd og forretningsudvalget som pt består af 3 personer der varetager hoved formands posten, hoved kasserer posten og hoved sekretær posten.

Vores nuværende hovedkasserer ønsker at stoppe efter mangeårig indsats, og vi har brug for nye kræfter.

Vi har brug for en person som foruden almene regnskabsmæssige færdigheder, vil arbejde for Hover IF’s bevarelse og udvikling, med respekt for det store frivillige arbejde som foregår i de enkelte afdelinger.

Hover IF har et rigtig godt og dejligt formål, som er meget vigtig for os alle sammen her på Urhøj: Formålet er at formidle udøvelsen og udvide interessen for al idræt i Hover, og være et aktiv og et samlingspunkt i lokalsamfundet.

Hoved Kassererens væsentligste opgaver er:

  • Samling, konsolidering og kontrol af alle afdelingernes regnskaber og budgetter én gang om året til et årsregnskab og budget for kommende sæson. Dette sker i et samarbejder med Hover IF’s revisor.
  • Vedligehold de økonomiske retningslinjer og støtte afdelingernes kasserere.
  • Bogholderi for hovedbestyrelsens omkostninger og indtægter i systemet Conventus
  • Sikre kontakt og aftaler med bank og forsikring
  • Deltage i hovedbestyrelsesmøderne (ca 6 gange om året)

Arbejdsmængden anslås til ca 2-3 timer om måneden, dog vil der være ca 10-20 timer arbejde i årsregnskabs-perioden som finder sted i løbet af august-september måned.

Har du lyst at høre nærmere, så kontakt os endelig – VI SER FREM TIL DIN HENVENDELSE.

Det nuværende forretnings udvalg:

Leif Nygaard, Hoved Formand, tlf 6162 1379, lnj@bovia.dk

Tina Vernegren, Hoved Kasserer, tlf 2025 7674, vernegren@os.dk

Tina Marie Petrowsky, Hoved Sekretær, tlf 2030 8762, tina.petrowsky@lego.com

 

Link til medlems-shoppen: 

Link til Sport24Team

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************