Petersmindehallen er brændt og hvad sker der så nu?

Status fra hovedbestyrelsen d. 10-april-2017.

Natten til mandag d. 13-februar-2017 nedbrændte Petersmindehallen, hvilket naturligvis har haft store konsekvenser for Hover Idrætsforening som havde mange aktiviteter i hallen.

Vi er meget lettede over at den nye Multihal ikke blev ødelagt, men kun fik mindre skader som kunne udbedres relativt hurtigt.

Hovedbestyrelsen har et godt samarbejde med kommunen, og vi er klar til at gå ind i et nyt arbejdsudvalg sammen med kommunen når man kommer så langt at man kan begynde at planlægge opførelsen af en ny hal. Hvor hurtigt dette arbejde kan gå i gang vides endnu ikke. Der er ikke nogen afklaring på hvorvidt der skal bygges en ny hal på eksisterende fundament, eller om der skal bygges på helt nyt fundament. Det afhænger af standen på fundamentet, som heller ikke er kendt i skrivende stund. Det står dog rimelig klart at det først bliver til August 2019 at Vejle Kommune forventer at der kan stå en ny hal klar.

Det betyder naturligvis at vores næste 2 sæsoner (Aug 2017 - Jun 2018 og Aug 2018 - Jun 2019) vil blive meget anderledes for mange af vores afdelinger.

Flytning af mange af vores afdelingers aktiviteter til andre haller siden 13-februar-2017 er sket med stor og positiv hjælp fra både Vejle Kommune og vores nabo foreninger og haller. Og vores trænere/instruktører og forældre og børn har udvist stor opbakning til at få det bedste ud af situation og de vilkår som vi nu må arbejde sammen under.

Det er vi fra hovedbestyrelsens side meget taknemmelige for, og vi håber vi kan bevare opbakningen til vores idræts afdelinger og sammenholdet i det hele taget i de næste par sæsoner, indtil vi får en ny hal på plads.

Som eksempel på den hjælp vi har mødt fra nabo foreninger og haller er blandt andet Badminton’s sæsonafslutning og klubmesterskab som blev afholdt for nogle uger siden i Vejle Badminton hal, og Gymnastik har afholdt sæsonafslutnings opvisning for nogle uger siden i Gormshallen i Jelling, og Håndbold og Floorball har lånt forskellige haller primært i Jelling til deres træningstider.

Badminton, Håndbold og Floorball forventes at få enkelte timer i vores egen nye Multihal til den kommende sæson, men de fleste af vores hold og aktiviteter vil blive flyttet til andre haller.

Hårdest ramt er vores motionsafdeling som netop var rykket ind i ombyggede lokaler (det gamle cafeteria) med alle maskiner, hvoraf intet er tilbage. Motionsafdelingen har ligget helt stille siden branden. Motionsafdelingen overvejer om de kan finde en lagerhal eller lignende hvor man kan starte stille og rolig op igen.

Hover IF hovedbestyrelsen mødes cirka hver 2. måned og vores nye situation uden en Petersmindehal vil fylde meget på vores dagsorden de næste par år, og vi vil yde vores bedste for at kunne fastholde og udvikle vores idrætsafdelinger i denne anderledes tid.

På hovedbestyrelsens vegne,

Leif Nygaard (formand Hover IF)

 

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************