Kom til Hover IF's Generalforsamling i Reden

Onsdag d. 27. September 2017 kl. 20:00 – 21:00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger
 3. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
 4. Budgetfremlæggelse for kommende år
 5. Indkomne forslag (skal sendes 8 dage forinden mødet til formanden)
 6. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter (2 år ad gangen).
  1. På valg i forretningsudvalget er kasser Tina Vernegren som modtager genvalg
  2. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år)
   2016-2017 suppleanter var Erik Petersen og Birthe Navntoft Asmussen
 7. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
  1. Revisor i 2016-2017 var Niels Mikkelsen & Egon Sørensen.
   Begge modtager genvalg
  2. Revisor suppleanter 2016-2017 var Tage Jensen og Kaj V Pedersen
 8. Eventuelt

Foreningen er vært ved en øl/vand. Alle medlemmer er velkomne.
Stemmeret har medlemmer over 18 år.

På HIF’s vegne, Leif Nygaard

**********************************************************

 

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************