Invitation til Fodbold medlemsmøde onsdag d. 13-september 20-21

Dagsorden

Hover IF - Fodbold

Hover Stadion – Jellingvej 171, 7100 Vejle

 

 

 

Fodbold Medlemsmøde 2017

 

Onsdag d. 13-september kl. 20:00 – 21:00 i Reden

 

 

 

 

DAGSORDEN

 

·       Fodboldafdelingens virke i det forløbne år

·       Fremlæggelse af fodboldafdelingens regnskab & budget

·       Status fodbold udvalget og genvalg af formand
Formand Erik Hegaard Nielsen er på valg. Erik ønsker genvalg.
Det øvrige nuværende fodboldudvalg fortsætter alle til næste sæson.
Fodboldudvalget arbejder på at tilføre én person ekstra til at arbejde primært med rekruttering og fastholdelse af trænere og andre frivillige kræfter.

·       Forslag fra medlemmerne til behandling
Medlemmer skal skriftligt fremsende forslag til formanden Erik Hegaard Nielsen senest d. 6-september.

·       Eventuelt

 

 

 

KOM GLAD OG VIS DIN OPBAKNING TIL DIN LOKALE FODBOLD KLUB 😊


Ungdomsfodbold i Hover IF for årgang 2002 og 2003.

Til forældre og drenge i disse årgange

 

Det har desværre ikke været muligt at samle så mange spillere i årgangene 2002 og 2003, at vi i de seneste år har haft fodboldhold i Hover IF regi. Det kan der have været mange grunde til, MEN vi mærker nu, at der er flere som savner fodbolden og det sociale fællesskab, der er omkring dette fantastiske spil.

Derfor starter vi nu et forsøg op i Hover IF. TIRSDAGSBOLD!

Med stor inspiration fra Søndagsbold, hvor der året rundt samles et antal ”voksne” spillere hver søndag formiddag, vil vi prøve at skabe et rum for disse drenge/unge, hvor det drejer sig om at have det sjovt, få grint, men også få spillet noget fodbold, da det er det, der skal være omdrejningspunktet for det sociale fællesskab.

Forsøget vil selvfølgelig være afhængig af, at vi kan samle et antal drenge/unge, som muliggør, at vi kan spille noget fodbold. Ca. 14 stk.

Kan vi det, så vil vi stå klar hver tirsdag aften kl. 18.00 – 19.00 i Hover. Der vil efterfølgende være mulighed for at gå i bad, samt Kiosken vil ofte være åben efter træning.

Forsøget vil løbe hen over efteråret til udgangen af oktober, og da det er et forsøg, så vil der ikke være en betaling/kontingent for disse træningsaftner. 

Vi vil også lave en lukket Facebook gruppe, hvor al kommunikation vil foregå. Det vil også være her, man melder fra, hvis man ikke kommer til træning, så vi nogenlunde ved, hvor mange der dukker op de enkelte aftner.

Første aften hvor vi mødes til en gang fodbold, vil være tirsdag den 22. august. Vi håber, at vi ser rigtig mange af jer tidligere spillere, men også gerne nogle nye, som har lyst til at være en del af disse aftner.

 

Med sportslige hilsner

 

Peter Tønnes (Far til en i årgang 2003), Hans Jessen (Far til en i årgang 2003) samt Hover IF.

 

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************