Til forsiden Til topmenu Udskriv Se oversigt

Forældresamarbejde

 

Forældrene er vigtige aktører i Hover IF’s håndboldafdeling, idet de har stor betydning for i hvor høj grad barnet fatter interesse for håndboldspillet og på længere sigt om det lykkes at fastholde barnet i foreningen. Det er derfor vigtigt at gøre forældrene bevidste om deres rolle og om deres opgaver i Hover IF’s håndboldafdeling. Det må derfor sikres, at forældrene oplyses om disse forhold og tillige gives indsigt i Hover IF’s håndboldafdeling, sådan at der skabes et godt grundlag for, at forældrene kan tage del i arbejdet.

 

Forældremøder

Håndboldudvalget opfordrer til at der afholdes forældremøder hver sæson i efteråret, men inden turneringen starter. Det er primært relevant for U6-U14.

 

Formålet med forældremøder er:

-      at orientere om Hover IF’s håndboldafdeling - mål og arbejde

-      at orientere om holdet og aktiviteter

-      at orientere om vores krav til spillerne

-      at orientere om forældrenes opgaver

-      at præsentere trænere, udvalgsmedlemmer og forældre for hinanden med henblik på at etablere et godt samarbejde

 

Forældremøderne planlægges i et samarbejde mellem træneren og holdets kontaktperson i udvalget.

 

Forældreopgaver

I løbet af en sæson er der en række praktiske opgaver, som skal løses for at alt fungerer på og uden for banen. Erfaringer har vist os, at forældrene gerne vil hjælpe til, men det er væsentligt, at opgaverne er konkrete og eventuelt tidsbegrænsede.

 

Forældrenes involvering kan bestå i at:

-      køre til og fra kampe

-      vaske trøjer

-      hjælpe træneren med forskellige opgaver f.eks. i forbindelse med aktiviteter

-      planlægge sæsonafslutning, sammen med udvalg

-      hjælpe til med tidtagning og planlægning heraf

 

Herudover er der mange andre muligheder. Det vigtigste er, at træneren/holdlederen og forældrene i fællesskab aftaler, hvilke arbejdsopgaver der er tale om, så misforståelser undgås.

 

En aktiv forældrekreds har udover at aflaste træneren/holdlederen med en del af de praktiske opgaver også en særdeles positive indvirkning på oplevelsen af at spille håndbold – involvering af forældre skaber et positivt engagement omkring holdet, som børnene nyder rigtigt godt af.

 


 

 

Link til medlems-shoppen: 

Link til Sport24Team

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************