At være håndboldudvalgsmedlem i Hover IF...

 

Mål:

Handleplaner:

Som håndboldudvalgsmedlem i Hover IF er det vigtigt, at du:

Det betyder, at du:

udviser synlig ledelse:
A.internt i håndboldafdelingen.
B.overfor vores omverden.

A:

- er tilstede ved møder, træning og kampe i det omfang, der måtte være nødvendigt.

- er synlig overfor de hold, du er kontaktperson for, så trænere/ledere ved hvem du er.

- hjælper trænerne med løsninger af problemstillinger.

- er en god rollemodel overfor trænere/ledere og spillere.

- er med til at finde og ansætte trænere.

- udviser konsekvens i forhold til Hover IF´s organisationsplan, værdier, mål og handleplaner.

B:

- er medvirkende til, at hjemmesiden altid er opdateret med det sidste nye.

- hjælper med at styrke foreningens gode omdømme.

- hjælper med at have fokus på håndboldafdelingens forhold til sponsorerne (bl.a. ved hjælp af en sponsoransvarlig – se organisationsplanen).

udviser ansvarlighed overfor udvalget.

- overholder indgåede aftaler.

- er med til at løse udvalgets opgaver.

- efterlever rolle og ansvarsfordelingen i organisationsplanen.

- udviser økonomisk ansvarlighed.

- Udviser loyalitet og fortrolighed overfor følsomme emner som diskuteres/undersøges (både mens du er aktiv udvalgsmedlem og efter du er trådt ud af udvalget).

er med til at udvikle Hover IF´s håndboldafdeling.

- er med til at udarbejde projektplaner i forhold til udviklingsområder.

- er villig til at uddanne dig indenfor bestyrelsesarbejdet.

- er med til at finde tiltag, der kan tilføre afdelingen penge.

- er med til at lave tiltag, som kan styrke sammenholdet i håndboldafdelingen.

har det overordnede ansvar for håndboldtrænernes kvalifikationer og udvikling.

- er med til at sørge for velfungerende trænerteams.

- yder hjælp og støtte til træneren i sit virke.

- inspirerer træneren til at udvikle sig håndboldfagligt.

- er medvirkende ved etableringen af trænernetværk.

- er med til at arrangere interne trænerkurser med relevante emner (mindst 1 gang årligt).

 

Link til medlems-shoppen: 

Link til Sport24Team

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************