Til forsiden Til topmenu Udskriv Se oversigt

At være håndboldspiller i Hover IF

 

Mål:

Handleplaner:

Som håndboldspiller i Hover IF er det vigtigt, at du:

Det betyder, at du:

udviser ansvarlighed og respekt overfor holdkammerater, trænere/ledere og foreningen som helhed.

- passer træning og kamp i respekt for, at du deltager i en holdidræt.

- melder afbud i god tid til træneren, såfremt det ikke er muligt at komme.

- er med til at løse opgaver for foreningen. Med henblik på at foreningen kan fungere.

- er åben og positiv overfor de ideer/nye tiltag træneren kommer med.

- i din adfærd og omgangstone er en værdig repræsentant for Hover IF.

er deltagende i det sociale fællesskab på holdet og i foreningen som helhed.

- møder med et positivt sind.

- bakker op om sociale arrangementer/aktiviteter udenfor håndboldbanen.

- medvirker til at holdet fungerer socialt.

- tager pænt imod nye spillere.

i enhver henseende er en god repræsentant for Hover IF.

- overfor modstandere, dommere etc. udviser en adfærd og omgangstone, der er Hover IF værdig.

- altid går efter det bedste resultat – og accepterer nederlag.

- i træning og kamp lever op til fair play.

er villig til at udvikle dig som håndboldspiller, i samarbejde med holdet og træneren.

- passer træning og kamp.

- er åben og positiv overfor de ideer/nye tiltag træneren kommer med.

- har ambitioner med dit håndboldspil.

- med dit engagement er med til at give træningen intensitet.

- er indstillet på, at det er træneren, der sætter holdet, men dog stadig også under hensynstagen til dine egne ambitioner.

 

Link til medlems-shoppen: 

Link til Sport24Team

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************