Samværspolitik i Hover IF Svømning

Med det formål at forebygge det værst tænkelige, nemlig et pædofilt overgreb på et af svømmeafdelingens medlemmer, samt tillige uretmæssige anklager mod en instruktør / hjælpeinstruktør om et sådant overgreb samt kønsbestemt krænkende adfærd i øvrigt, har svømmeudvalget formuleret følgende regler, som forventes efterlevet af alle med tilknytning til svømmeafdelingen: 

Overhold alderskriteriet for ophold i det modsatte køns omklædningsrum og vær med til at håndhæve dette (ingen piger over 7 år i drengenes omklædning og vise versa).

Medlemmer, der er tilmeldt familiesvømning, deltager som familie. Instruktøren vil afvise at undervise, hvis denne er alene med kun et barn til undervisning.

Sjofle kommentarer eller andre kønsbestemt krænkende udtalelser accepteres ikke og skal påtales øjeblikkeligt.

Vær bevidst om den fysiske kontakt med børn og vær opmærksom på børnenes individuelle grænser. Omvendt er det i orden at melde konstruktivt ud, såfremt børnene søger en fysisk kontak,t der overskrider egne personlige grænser.

Svømmeudvalget vurderer, at tilstedeværelsen af instruktør/hjælpe-instruktør i omklædningsrummet har en opdragende effekt, men vær opmærksom på egen adfærd.

 

Link til medlems-shoppen: 

Link til Sport24Team

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************