Til forsiden Til topmenu Udskriv Se oversigt

At være træner i Hover IF

 

Mål:

Handleplaner:

Som træner i Hover IF er det vigtigt, at du:

Det betyder, at du:

udviser ansvarlighed og respekt overfor holdet.

- udviser omsorg for spillernes velbefindende. Det er bedre at forebygge end at helbrede.

- møder omklædt og til tiden.

- er velforberedt med træningsprogram eller kampoplæg.

- som senior træner er ansvarlig for at sætte holdet (i situationer, hvor der er tale om 1. og 2. holds trup), men dog stadig under hensyntagen til spillernes egne ambitioner.

er en god rollemodel for spillerne – og i enhver henseende er en god repræsentant for Hover IF.

- overfor egne spillere, modstandere, dommere etc. udviser en adfærd og omgangstone, der er Hover IF værdig.

- altid går efter det bedste resultat – og accepterer nederlag.

- opildner spillerne til fair play.

Er villig til at udvikle dig som håndboldtræner til gavn for dig selv, holdet og foreningen.

- er villig til at uddanne dig via eksterne trænerkurser.

- deltager på de interne trænerkurser som afholdes i håndboldafdelingen.

har ansvaret for at udvikle spilleren samt holdet håndboldmæssigt.

- opstiller mål for spilleren/holdet – gerne i samarbejde med holdet.

- planlægger og gennemfører en træning med intensitet, der passer til spillerens/holdets niveau.

- forsøger at gøre håndbolden sjov og udfordrende for alle, og sørger for at der er plads og rum til alle

er bindeled mellem holdet og håndboldudvalget.

- søger hjælp til løsningen af problemstillinger, du ikke selv kan løse.

- udviser loyalitet og fortrolighed i forhold til håndboldudvalget og eventuelle følsomme emner, som diskuteres/undersøges.

- er ansvarlig for klar kommunikation til spillerne af eventuelle budskaber fra håndboldudvalget (vil i nogle tilfælde foregå sammen med holdkontakt-person og/eller håndboldudvalgsmedlemmer).

har ansvaret for et velfungerende social fællesskab på holdet

- udvise opmærksomhed omkring involvering af alle (efter bedste evne)

- bakker op om sociale arrangementer/aktiviteter udenfor håndboldbanen

overholde aftaler og deadlines

- melder rettidigt tilbage på forespørgsler fra håndboldudvalget

 

Link til medlems-shoppen: 

Link til Sport24Team

****************

Se kalenderen for fodboldbanerne og hallen her

****************

****************