Hjælpeinstruktører fra Hover IF på kursus
 

Så er der endelig blevet åbnet for kurser i DGI efter den lange coronapause.
Vi har lige haft 3 piger fra svømmeafdelingen afsted på et tredages hjælpeinstruktørkursus i Rødding. 

Vores piger fik en masse teoretiske og praktiske erfaringer med hjem i rygsækken, som vi glæder os til at gøre brug af i svømmehallen :-)

Årets træner i Hover IF 2021


Hvert år kårer Hover IF årets træner eller leder. Som noget nyt i år havde alle medlemmer i foreningen mulighed for at indstille, og vi kan konstatere, at Hover IF har mange dygtige trænere og ledere, og det har været et fornøjelse at læse de mange søde, rørende og velbegrundede indstillinger. 
 
Et lille udvalg nedsat af hovedbestyrelsen valgte blandt alle de indstillede at pege på Rikke Klinkby som årets træner.
 
Rikke er yogainstruktør og har både dame- og herrehold i yoga i Hover IF. Begrundelsen for valget 
 
Rikke har selv opbygget en stærk yoga tradition i Hover IF og har endda formået at tiltrække mændene på Uhrhøj til yoga. Under nedlukningen samlede Rikke hver uge holdene til yoga over skærmen og holdt fast i de gode vaner gennem hele sæsonen. Rikke har gennem mange år vist stor stabilitet og udviklingslyst i gymnastikafdelingen.
 
Rikke blev overrasket med blomster og pokal midt i yogatimen af Leif Nygaard, formand for Hover IF og Kristina Klavsen, formand for gymnastikforeningen.
 
Hover IF ønsker Rikke tillykke med kåringen.

(Foto: Leif Nygaard, formand for Hover IF, Rikke Klinkby, året træner 2021 og Kristina Klavsen, formand for gymnastikforeningen)
 

Historien om hvordan Hover IF fik sin kunstgræsbane

Tilbage i 2017 påbegyndte Hover IF fodboldafdelingen at undersøge mulighederne for at få etablereret en kunstgræsbane. Vi var begyndt at se nogle af de yngre årgange vælge andre klubber om efteråret som kunne tilbyde udendørs træning hele året med en kunstgræsbane.
Hover Idrætsforenings formål er at ”udvide interessen for al idræt”, og da vi også i mange år fremover gerne vil være et attraktivt sted at spille fodbold for lokalsamfundet, så kræver det at vi må følge med tiden med nye tiltag for at kunne leve op til det i vores fodboldafdeling.
Et lille udvalg i fodboldafdelingen blev nedsat for at undersøge om det var et realistisk mål.
Vi indhentede kunstgræs erfaringer fra andre klubber, og vi indhentede tilbud på projektet.
I starten af 2019 blev ansøgningen til Vejle Kommune om et tilskud på 1,5 mio. kr. sendt afsted. Vejle kommune kunstgræs ansøgninger fra 5 klubber, og Hover IF’s ansøgning var én af de 3 som blev godkendt. Uden kommunen støtte ville det ikke være muligt at realisere, så dette var startskuddet til at arbejde videre og få skaffet yderligere 1,5 mio kr som var det totale budget på projektet.
Der blev ansøgt hos fonde til den helt store guldmedalje, men det viste sig hurtigt at pengene ikke hang på træerne når det gjaldt kunstgræsbane-ansøgninger. Fondsstøtte til mange kunstgræs projekter var allerede uddelt. Efter en lang række andre initiativer fra arbejdsgruppen var der efterhånden kommet en del midler i kassen. Men der manglede stadig cirka 1 mio. kr. for at projektet kunne lykkedes.
Derfor kom der i sommeren 2020 nye kræfter til og 4 lokale ildsjæle var klar til at smøge ærmerne op for at få de sidste penge samlet sammen. Nye kræfter betyder også nye visioner og der gik ikke lang tid før én 11-mandsbane blev til både en 11-mandsbane og en 5-mandsbane for at tilgodese den ungdomsafdelingen som de sidste par år har været i rivende udvikling.
Men nemt skulle det ikke være. Corona satte en brat stopper for en lang række aktiviteter som arbejdsgruppen havde planlagt. En aktivitetsdag med det formål at indsamle penge måtte aflyses og fyrværkerisalg op til nytår blev droppet. Til gengæld viste der sig et andet sammenhold på Uhrhøj. Projektet fik stor hjælp fra Hover IF. Desuden støttede mere end 200 personer på Uhrhøj projektet via et banelod og mere end 15 virksomheder har valgt at bidrage økonomisk til projektet. Med et fantastisk sammenhold på Uhrhøj lykkedes det at samle næsten alle de penge som manglede i projektet.
Men 3,8 mio. kr, som budgettet nu lød på, er ikke noget man bare skraber sammen. I ellevte time manglede der stadig de sidste penge for at projektet kunne blive en realitet. Vi var så tæt på mål og alligevel var der en følelse af at være langt væk.
Lidt tilfældigt fik vi dialog med Realmæglerne - Boligbutikken Vejle og det resulterede i at vi fik det største lokale bidrag i hus, og vi kunne dermed ringe til entreprenøren og bede dem sætte projektet i gang.
I slutningen af 2021, kunne vi endeligt sige at en helt ny kunstgræsbane på Uhrhøj var klar til at give en masse gode oplevelser i området – hele året rundt.
 
Jonas Skov, Fodboldafdelingen og Kunstgræs Projektgruppen

Hvem er Hover Idrætsforening

Hover Idrætsforening er din lokale idrætsforening for lokalområdet Uhrhøj i Vejle. Vi er en breddeklub som tilbyder mange forskellige sportsgrene. Vi findes på 2 fysiske lokationer (Petersmindehallen og Hover Stadion) - læs mere under faciliteter.

Har du lyst til at starte en ny aktivitet eller sportsgren i Hover IF, så kontakt os endelig i hovedbestyrelsen (find kontaktoplysninger under "om foreningen").


 

Status fra formanden i Hover Idrætsforening

Dato: xx-xxx-2021 

Redaktøren er på vejMagasinet Udspil


Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle