PROGRAM

 
Kl. 10.00: Open air gudstjeneste med Hoverkirke
 
Hoppepude og aktiviteter for børn åbner
 
Der vil være mulighed for at købe pølser, slushice og kolde sodavand / øl
 
Kl 11.15: Tour-karavanen passerer (reklamebilerne)
 
Kl. 11.30 – 12.45: Aktiviteter for børn og voksne ved Hover IF’s foreninger (vi leger og hygger)
 
Kl. 13.00: Vi danner en gul mur med gule flag og t-shirts på begge sider af Jellingvej
 
Kl. 13.15: Tourfeltet passerer Hover Stadion
 
Kl. 14.00: Tak for i dag

Brænder du for børnefodbold?

Så er du måske vores nye børneudviklingstræner i Hover IF.


Vi søger en børneudviklingstræner som gennem leg, glæde, udvikling og motivation skal være med til at skabe et godt og trygt børnefodboldmiljø, hvor spillere, trænere og forældre trives.
Vi har på den gode side af 250 børnespillere i alderen 4-12 år og flere kommer løbende til. For at styrke udviklingen af trænings- og klubmiljøet har vi indgået en børnestrategiaftale med DBU Jylland. Du vil som børneudviklingstræner få en afgørende rolle i opbygningen og videreudviklingen af et sjovt og anerkendende børnefodboldmiljø. Stillingen er nyoprettet og du vil derfor selv få mulighed for at præge arbejdsopgaverne men vi forestiller os at:

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Sportslig ansvarlig for implementeringen af DBU´s børnesyn gennem børneklubvejledningen
 • Hjælpe, oplære og vejlede børnetrænerne løbende på banen
 • Tilbyde inspirations træninger til klubbens børnetrænere
 • Sikre kvalificeret træningstilbud til alle børn (via DBU-træningsprogrammer, motivere trænere til at deltage på kurser)
 • Sikre sammenhæng imellem årgangene både sportsligt og socialt (en rød tråd)
 • Arrangere åbne træninger (evt. i samarbejde med skole og SFO)
 • Begyndertræning i klubben for de yngste.
 • Afholde trænermøder 1-2 gange årligt
 • Deltage i udvalgte forældremøder
 • Sætte indhold og struktur på de enkelte årgange/ træningsgrupper hvis nødvendigt.
 • Materiale ansvarlig og boldrum ansvarlig, sørge for relevante materialer til rådighed.
 • Være medskaber af et årshjul for børnefodbolden, herunder forældre- og trænermøder, aktiviteter og sociale events samt kontakt til skole og SFO
 • Evaluere og udvikle klubbens børnefodbold sammen med klubledelsen
 • Indgå i netværk med andre børneudviklingstrænere (faciliteret af DBU)
 • Være drivkraft / koordinator i Hover cup og hjemmekamp dag.

 
Vi forventer at du:

 • Har en C-licens eller vil i gang med at få en
 • Har børnetrænererfaring
 • Har en pædagogisk anerkendende tilgang til børn
 • Har gode formidlingsevner overfor børn, trænere og forældre
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstider
 • Er struktureret, selvstarter, tager egne initiativer og kan arbejde selvstændigt.

Vi tilbyder:

 • Et frit arbejde, hvor du selv tilrettelægger din arbejdstid.
 • Relevant uddannelse indenfor børnefodbold, herunder DBU Jylland børneudviklingstræneruddannelse
 • Et miljø hvor du får mulighed for at udvikle børnefodbolden og dine lederkompetencer
 • Deltagelse i DBU Jylland netværk med andre børneudviklingstrænere
 • Sparring med vores klubrådgiver

Arbejdstid og sted:

 • Arbejdstiden vil variere i løbet af sæsonen og det vigtigste er ikke hvor mange timer du lægger, men at du med dit engagement gør en forskel ift. ovenstående opgaver.
 • Dine primære opgaver er på banen, og en stor del af arbejdstiden vil være mellem 16-19 i hverdagene, samt i weekender.
 • Tiltrædelse efter aftale. Forventet efter sommerferien og inden jul.

Løn:

 • Efter indsats og kvalifikationer

Historien om hvordan Hover IF fik sin kunstgræsbane

Tilbage i 2017 påbegyndte Hover IF fodboldafdelingen at undersøge mulighederne for at få etablereret en kunstgræsbane. Vi var begyndt at se nogle af de yngre årgange vælge andre klubber om efteråret som kunne tilbyde udendørs træning hele året med en kunstgræsbane.
Hover Idrætsforenings formål er at ”udvide interessen for al idræt”, og da vi også i mange år fremover gerne vil være et attraktivt sted at spille fodbold for lokalsamfundet, så kræver det at vi må følge med tiden med nye tiltag for at kunne leve op til det i vores fodboldafdeling.
Et lille udvalg i fodboldafdelingen blev nedsat for at undersøge om det var et realistisk mål.
Vi indhentede kunstgræs erfaringer fra andre klubber, og vi indhentede tilbud på projektet.
I starten af 2019 blev ansøgningen til Vejle Kommune om et tilskud på 1,5 mio. kr. sendt afsted. Vejle kommune kunstgræs ansøgninger fra 5 klubber, og Hover IF’s ansøgning var én af de 3 som blev godkendt. Uden kommunen støtte ville det ikke være muligt at realisere, så dette var startskuddet til at arbejde videre og få skaffet yderligere 1,5 mio kr som var det totale budget på projektet.
Der blev ansøgt hos fonde til den helt store guldmedalje, men det viste sig hurtigt at pengene ikke hang på træerne når det gjaldt kunstgræsbane-ansøgninger. Fondsstøtte til mange kunstgræs projekter var allerede uddelt. Efter en lang række andre initiativer fra arbejdsgruppen var der efterhånden kommet en del midler i kassen. Men der manglede stadig cirka 1 mio. kr. for at projektet kunne lykkedes.
Derfor kom der i sommeren 2020 nye kræfter til og 4 lokale ildsjæle var klar til at smøge ærmerne op for at få de sidste penge samlet sammen. Nye kræfter betyder også nye visioner og der gik ikke lang tid før én 11-mandsbane blev til både en 11-mandsbane og en 5-mandsbane for at tilgodese den ungdomsafdelingen som de sidste par år har været i rivende udvikling.
Men nemt skulle det ikke være. Corona satte en brat stopper for en lang række aktiviteter som arbejdsgruppen havde planlagt. En aktivitetsdag med det formål at indsamle penge måtte aflyses og fyrværkerisalg op til nytår blev droppet. Til gengæld viste der sig et andet sammenhold på Uhrhøj. Projektet fik stor hjælp fra Hover IF. Desuden støttede mere end 200 personer på Uhrhøj projektet via et banelod og mere end 15 virksomheder har valgt at bidrage økonomisk til projektet. Med et fantastisk sammenhold på Uhrhøj lykkedes det at samle næsten alle de penge som manglede i projektet.
Men 3,8 mio. kr, som budgettet nu lød på, er ikke noget man bare skraber sammen. I ellevte time manglede der stadig de sidste penge for at projektet kunne blive en realitet. Vi var så tæt på mål og alligevel var der en følelse af at være langt væk.
Lidt tilfældigt fik vi dialog med Realmæglerne - Boligbutikken Vejle og det resulterede i at vi fik det største lokale bidrag i hus, og vi kunne dermed ringe til entreprenøren og bede dem sætte projektet i gang.
I slutningen af 2021, kunne vi endeligt sige at en helt ny kunstgræsbane på Uhrhøj var klar til at give en masse gode oplevelser i området – hele året rundt.
 
Jonas Skov, Fodboldafdelingen og Kunstgræs Projektgruppen

Hvem er Hover Idrætsforening

Hover Idrætsforening er din lokale idrætsforening for lokalområdet Uhrhøj i Vejle. Vi er en breddeklub som tilbyder mange forskellige sportsgrene. Vi findes på 2 fysiske lokationer (Petersmindehallen og Hover Stadion) - læs mere under faciliteter.

Har du lyst til at starte en ny aktivitet eller sportsgren i Hover IF, så kontakt os endelig i hovedbestyrelsen (find kontaktoplysninger under "om foreningen").


 


Magasinet Udspil


Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle