Hover IF Generalforsamling

Torsdag d. 29. Oktober 2020 kl. 20:00 – 21:00 i Petersmindehallen inviteres til den årlige generalforsamling i Hover IF.

Dagsorden
 1.  Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Afdelingernes beretninger
 4. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
 5. Budgetfremlæggelse for kommende år
 6. Eventuelt forslag om justering af Hover IF vedtægter vedrørende sammensætning af forretningsudvalget
 7. Indkomne forslag (skal sendes 8 dage forinden mødet til formanden)
 8. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter
  • På valg i forretningsudvalget er formand Leif Nygaard og sekretær Tina Marie Petrowsky (vælges for 2 år)
  • Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år) 
 9. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
 10. Eventuelt

 
Alle er velkomne. Medlemmer over 18 år har stemmeret.
 

AKT69 Generalforsamling

AKT69 indkalder til generalforsamling d. 21. oktober kl. 19:00 i fodbold klubhuset, Reden, på Jellingvej.

Hvem er Hover Idrætsforening

Hover Idrætsforening er din lokale idrætsforening for lokalområdet Uhrhøj i Vejle. Vi er en breddeklub som tilbyder mange forskellige sportsgrene. Vi findes på 2 fysiske lokationer (Petersmindehallen og Hover Stadion) - læs mere under faciliteter.

Har du lyst til at starte en ny aktivitet eller sportsgren i Hover IF, så kontakt os endelig i hovedbestyrelsen (find kontaktoplysninger under "om foreningen").


 

Status fra formanden i Hover Idrætsforening

Dato: 17-aug-2020 

År 2020 er et mærkeligt år. Siden den 11 marts, da vores statsminister Mette Frederiksen gik på landsdækkende TV og lukkede Danmark ned, på grund Corona, har intet været normalt. Jeg tror ingen havde troet at sådan en virus, kunne lukke, ikke bare Danmark, men det meste af verden ned. Det er godt nok uhyggeligt, og mens jeg skriver disse linjer er virussen igen begyndt at sprede sig. Men vi er heldigvis forberedte, sygehusene er klar, og vi som befolkning skal stadig følge de retningslinjer som bliver udstukket.

Vi har i Hover IF været gode til at overholde de udstukkede retningslinjer, så stor ros til alle de frivillige trænere, ledere, samt alle vores medlemmer.

Status i er lige nu at vi er kommet godt i gang igen. Den eneste afdeling som må vente er Uhrhøj fester. De venter på grønt lys til at der må samles mere end de 100 personer, som er tilladt lige nu.

I fodbold afdelingen arbejdedes der på at skaffe de sidste penge til projektet kunstofbanen. Jeg håber det lykkes for ildsjælene i udvalget, da de virkelig  arbejder hårdt for at det skal lykkes.

Til sidst vil jeg ønske alle en forsat god sommer, og husk at vaske / spritte hænderne samt holde afstand til hinanden. 


Leif Nygaard

AKT69

Støtteforeningen for Hover IF


Magasinet Udspil


Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle