Hover IF Generalforsamling
d 28. oktober 2021

i PetersmindehallenKom og hør lidt om hvad der rør sig i vores allesammens idrætsforening her på Uhrhøj.

Alle er velkomne. Medlemmer over 18 år har stemmeret.

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Afdelingernes beretninger
 4. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
 5. Budgetfremlæggelse for kommende år
 6. Indkomne forslag (skal sendes 8 dage forinden mødet til formanden)
 7. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter
  • På valg i forretningsudvalget er hovedkasserer Carsten Jensen (vælges for 2 år)
  • Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år). Nuværende suppleanter er Merete Serritslev og Birgitte Lyngsøe
 8. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
  • Nuværende revisorer er Niels Mikkelsen (første revisor) & Egon Sørensen (anden revisor)
  • Nuværende revisor suppleant er Flemming Kjær Buhl
 9. Eventuelt

 

Hover IF søger hjælp til de administrative opgaver - er det mon noget for dig ?

I Hover IF har vi pt 10 idrætsafdelinger som er samlet i én hovedforening med én hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af alle afdelingernes formænd og forretningsudvalget som pt består af 3 personer der varetager hoved formands posten, hoved kasserer posten og hoved sekretær posten.

Mængden af administrative opgaver i forretningsudvalget er vokset over de senere år, og vi søger derfor en ekstra hjælpende hånd til dette.

Vi er interesseret i at sammensætte opgaverne til dig så de ikke kun matcher vores behov, men også dine ønsker og muligheder. Så derfor forventer vi at rollen skal defineres og tilpasses sammen med dig.

De typer af opgaver der kan komme i spil, afhængig af hvor din motivation er størst, er:
 • mødeindkaldelser, referater i hovedbestyrelse og generalforsamling
 • opdatering af hovedbestyrelsens sider på www.hover-if.dk
 • styring og administration af børneattester for alle afdelinger
 • central administration af vores Conventus system, herunder medlemsoptælling årligt og løbende support til afdelinger og medlemmer som måtte have problemer
 • vedligeholdelse af vores vedtægter, forretningsorden og privatlivspolitik
Opgaverne har alle en større eller mindre grad af administrativ karakter, så vi søger efter en grundlæggende struktureret personlighed kombineret med en vis portion pragmatisme, som har lyst til at arbejde for at styrke Hover IF’s virke og udvikling, med respekt for det store frivillige arbejde som foregår i de enkelte afdelinger.

Arbejdsmængden vil være forskellig alt efter antallet af opgaver som du har mulighed for at hjælpe med. Selv hvis du kun er interesseret i blot én af ovenstående opgaver, så hører vi rigtig gerne fra dig.
 
Kontakt Tina Marie Petrowsky, 2030 8762 for yderligere information og dialog om mulighederne.

Hvem er Hover Idrætsforening

Hover Idrætsforening er din lokale idrætsforening for lokalområdet Uhrhøj i Vejle. Vi er en breddeklub som tilbyder mange forskellige sportsgrene. Vi findes på 2 fysiske lokationer (Petersmindehallen og Hover Stadion) - læs mere under faciliteter.

Har du lyst til at starte en ny aktivitet eller sportsgren i Hover IF, så kontakt os endelig i hovedbestyrelsen (find kontaktoplysninger under "om foreningen").


 

Status fra formanden i Hover Idrætsforening

Dato: xx-xxx-2021 

Redaktøren er på vejMagasinet Udspil


Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle