Referat 2020


Generalforsamling Hover IF,  29. Oktober 2020, kl. 20:00 – 21:00 - ONLINE MØDE

Antal online deltagere: 26


 
REFERAT
 
1. Valg af dirigent

Leif Nygård blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var retsmæssig indkaldt, som pga COVID19 restriktioner var blevet omlagt fra et fysisk møde til et digitalt online møde.

2. Formandens  beretning v/Leif Nygaard

Så er der igen gået et år, 2020 har jo været et mærkelig år, hvor hele Danmark blev lukket ned d. 11 marts på grund af Corona. I  sådan et tilfælde får man testet Hover IF. Hvordan klarer alle afdelinger sig, får de gjort alle de tiltag der skal til. Der skal i første omgang lukkes ned, derefter næste etape, gradvis genåbning og resten at historien kender vi, og det er slet ikke slut endnu. I fredags kom der nye tiltag til da smitten igen stiger. Så nu skal der bruges mundbind, og forsamlingsforbuddet er nu nede på 10 personer, dog med undtagelse af børn og unge under 21 år som fortsat må være op til 50 personer. Vores afdelinger følger de retningslinjer der kommer fra vores politikere.Der sker igen ting og sager oppe på Jellingvej, hvor fodboldafdelingen er ved at ligge sidste hånd på opgaven omkring kunstgræsbanen. Det er ikke en nem opgave, men det nuværende arbejdsudvalg håber at komme i mål inden årets udgang især i forhold til at få økonomien til at hænge sammen. Hvis nogen har idéer eller kontakter til nogen der vil støtte projektet, kan man kontakte kunstgræsbane arbejdsudvalget. Vores Café i hallen og kiosken i Reden (på fodboldstadion) er der mange frivillige der hjælper til og gør et stort stykke arbejde for at få det til at køre. Flot arbejde, og jeg håber det kan forsætte de kommende år, selvom det kan være svært at skaffe folk til opgaven. 
Uhrhøj fester ved ikke hvornår de igen kan holde en fest, men der stadig enkelte opgaver at følge til dørs. De undersøger lige PT mulighed for indkøb af stole og borde til Petersmindehallen, hvis vi selv vil eje i stedet for leje.  
Hover IF’s støtteforening AKT69 har haft generalforsamling. Desværre var der ingen der havde tid og lyst til at gå ind i bestyrelsen, så det blev besluttet af de fremmødte at nedlægge AKT69.
Her under Corona tiden, er én af de ting befolkningen i Danmark har haft tid til at gøre noget ved, motion. Der bliver løbet, cyklet samt gået lange ture, og det er rigtig godt for folkesundheden, ingen tvivl om det.
Det har også kunne mærkes på nye forespørgsler på et medlemskab til fitness / spinning, som har oplevet en kæmpe boom med nye indmeldinger. Vedr. Fitness / spinning, skal der også lyde en TAK til kasserer Erik Petersen, som efter lang tro tjeneste har sagt stop i afdelingen, fordi han har valgt kærligheden frem for Hover IF og flyttet til Fredericia. Men Erik er ikke helt væk, han kan kontaktes, hvis der opstår et spørgsmål, som andre ikke kan svare på.   
Tak til alle vores trofaste trænere og ledere samt WEB Administrator . Uden jer ingen klub.  Tak til alle vores sponsorer. Og ikke mindst til mine to trofaste kollegaer i forretningsudvalget, Tina og Carsten.

3. Afdelingernes beretninger

Der blev aflagt beretning fra afdelingerne Fodbold, Håndbold, Floorball, Gymnastik, Svømning, Badminton, Fitness, Kampsport, Bordtennis

Se beretningerne under BILAG

4. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse

Regnskabet blevet gennemgået af hovedkasserer Carsten Jensen. På trods af Corona situationen viste det samlede regnskab et pænt overskud og Hover IF er fortsat en sund og solid forening.Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet og regnskabet blev herefter godkendt.”


5. Budgetfremlæggelse for kommende år
Ligeledes blev budgettet for det kommende år gennemgået af Carsten Jensen. Der var ingen kommentarere eller spørgsmål til budgettet som også blev godkendt.


6. Eventuelt forslag om justering af Hover IF vedtægter vedrørende sammensætning af forretningsudvalget
I forbindelse med at de administrative opgave i forretningsudvalget er øget en del de senere år har det været overvejet at udvide med en person. I første omgang vil forretningsudvalget dog lede efter ekstra hjælp via uddelegering af enkelt-opgaver uden ændringer til forretningsudvalget, og så se tiden an til næste år hvorvidt man vil anbefale at ændre sammensætningen i forretningsudvalget.

7. Indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget

8. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter

a. På valg i forretningsudvalget var formand Leif Nygaard og sekretær Tina Marie Petrowsky (vælges for 2 år)
    Begge blev genvalgt.
 
b. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år).
    2019-2020 suppleanter var Erik Petersen og Lone Søklint.
    Hverken Erik eller Lone har ønsket at blive genvalgt. To ny suppleanter meldte sig på banen og blev valgt.      Det blev Merete Serritslev og Birgitte Lyngsøe.
 
9. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
a. Revisorer i 2019-2020 var Niels Mikkelsen (første revisor) & Bo Jensen (anden revisor)

Niels Mikkelsen blev gen-valgt som 1. revisor, og Egon Sørensen blev valgt som 2. revisor.
Egon var ikke  personlig til stede, men havde givet sin forhåndstilkendegivelse til Leif Nygaard at gerne stillede op.

b. Revisor suppleant 2019-2020 var Flemming Kjær Buhl, og Flemming blev gen-valgt

10. Eventuelt

Ingen punkter blev bragt frem under eventuelt. 


 
BILAG – afdelingernes beretning
 
 
Badminton v/Kim Nissen
 
Badminton-sæsonen 2019-20 startede med vores årlige generalforsamling, hvor vi kunne byde officielt velkommen til vores nye kasserer, Margit Buhl.
Vi kunne endelig tage hul på første sæson i den nye hal, hvilket tydeligt afspejlede sig på tilmeldingerne. På ungdomssiden var alle hold næsten fuldt besatte fra starten, og på enkelte hold var der endda flere børn på venteliste. Samtidig var det glædeligt at vores senior-spillere kom tilbage, og der kom en del nye motionister til klubben.
Klubben nyder godt af en stabil trænerstab, og i den forgangne sæson fik vi endnu en ungdomstræner på holdet, nemlig Sonny Nielsen, som har varetaget træningen for 6.-7. årgang. Der skal lyde en stor tak til vores trænere for deres fantastiske arbejde på ungdomsholdene. Vi fik ved sæsonstart lavet klubtøj, som vi takket være vores nye sponsor, Dansk Outlet i Vinding, kunne tilbyde vores ungdomsspillere til en fordelagtig pris, så de fremstår som én klub når de er ude til stævner.
I januar afholdte vi for første gang ”Natminton”-arrangement i hallen og multihallen for alle vores medlemmer. Ungdomsspillerne startede med fælles pizza-spisning inden man kunne boltre sig på de selvlysende baner i hallen eller spille almindelig badminton i multihallen. Det var en stor succes og det var super dejligt med det store fremmøde og de positive tilbagemeldinger efterfølgende. Der skal lyde en særlig tak til Flemming for fremskaffelse af udstyret.
Ligeledes i januar måned investerede klubben i en boldmaskine, som ungdomsspillerne nåede at have gavn af en måneds tid, inden sæsonen desværre sluttede brat og uventet pga. Corona. Den bratte afslutning betød
også, at der ikke blev afholdt klubmesterskab i år, hvilket selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Vi håber den kommende sæson kommer til at forløbe normalt.
Årets resultat endte med et underskud på kr. 9.271 grundet investering i boldkanon. Klubben har dog stadig en solid egenkapital på ca. kr. 90.000. Ifølge budgettet for den kommende sæson forventes et overskud på ca. kr. 16.000.

 
Fodbold v/Erik Hegård Nielsen
 
Fodboldåret 2019/2020 er særlig kendetegnet et nyt frisk ungdomsudvalg som har gjort det muligt at ændre organisationen til mere selvstændig kørende, både ungdoms- og seniorudvalg. Derudover kommer vi ikke uden om Covid-19 som for første gang i klubbens historie lukkede hele klubben for aktiviteter over en længere periode. Derudover havde vi et kunstgræsteam som løb panden mod muren i deres ellers store indsats for at få en bane op og stå. Heldigvis blev der fundet et nyt hold frivillige som nu kører det videre
 
Statistik
Ungdom 299 (329) medlemmer – Piger U4 til U15, Drenge fra U4 til U19
Senior 48 (57) medlemmer - 4 senior hold Herrer serie 3, 5, 6 Damer serie 1
Ældre 59 (70) medlemmer -  +40, veteraner og søndagsspillere
I alt 405 (456) kontingentbetalende medlemmer
 
Ungdom
2019 / 2020 sæsonen har været en begivenhedsrig periode for ungdom. Et helt nyt ungdomsudvalg på 8 personer startede alle som helt nye sidste efterår. Fokus har været at gøre miljøet endnu bedre for trænere og spillere. Blandt andet er der kommet masser af yderligere træningsmaterialer, boldrummet har gennemgået en stor oprydning og der er streget nye baner op.
Som det kan læses i den opdaterede Trænervejledning, er en af vores store mål er at skabe større sammenhold på tværs af årgange, deriblandt at lave store og små fælles aktiviteter på tværs af årgangene.
Desværre, som med så meget andet, har Covid-19 sat en stopper for det. Det kan fremhæves at vi er kommet i mål med at få åbnet kiosken i de vigtigste perioder, hvor der er ungdomsaktivitet.
Medlemstallet har været under pres de seneste år. Det primært grundet et par ældre årgange der er stoppet eller har oplevet medlemsfald. På den glædelige side har vi oplevet stor fremgang i medlemstallet for de mindste piger. Samlet er det lille tilbagegang de seneste år.
Det seneste år har der for ungdom med stor succes været afholdt indendørs Hover cup og Fodboldskole i uge 27. Begge har fået meget positiv omtale og er blevet store succeser, der planlægges for igen.
Ungdomsafdelingen oplever stor støtte fra ildsjæle lokalt. Det kan fremhæves, at flere sponsorer melder sin opbakning på årgangene, der har været flere donationer fra foldboldskole, Hover cup og alle trænere.
Sponsoraterne har enten til formål at bakke op omkring ungdommen i Hover eller bakke op omkring ”Projekt Kunststof”.
Ungdomsafdelingen har en stor tro på fremtiden i Hover if.
 
Senior
Efteråret blev ikke en spændende sæson for seniorafdelingen. Der blev ikke oprettet oldboys +32 hold til efterårssæsonen da der i foråret havde været problemer med at stille hold til flere af deres kampe. 1. holdet og 2. holdet rykkede ned til henholdsvis serier 3 og serie 5. Damerne forblev i samme række (serie 2). 3. Holdet rykkede dog op til serie 5 med 1 sejr i spillede 2 kampe. Én tabt 0-6 og én vundet 6-0.
Efteråret var for seniorherrer præget af en smal trup hvilket resulterede i både 2. holdet og 3. holdet måtte ud og hente spillere fra bl.a. oldboys for at kunne stille hold.
Traditionen tro startede foråret med de første par måneder på kunstgræs. Senior herrer oplevede en medlemstilgang i forhold til efteråret. Dette gav grundlag for at opretholde alle 3 seniorhold. Turneringen nåede desværre ikke at komme i gang inden corona kom og satte en stopper for fodbolden i godt og vel 3 måneder. Da fodbolden startede op igen var medlemstallet desværre faldet til niveauet fra efteråret. Som konsekvens heraf valgte seniorudvalget at droppe 3. holdet til den kommende forårssæson.
Turneringen blev suspenderet og DBU oprettede træningskampe i stedet sidst i maj og juni.
 
Afslutning
Tak til alle sponsorerne, vi har mange trofaste sponsorer som støtter os år efter år.
Tak til alle frivillige og trænere som gør Hover IF til den gode klub hvor en masse fodboldspillere får en masse motion, træning og oplevelser.
 
 
Håndbold v/Mette Kristensen
 
Vi glæder os over at vi nu har vores egen dejlige hal og multihal, så det nu er slut med at kører i DGI-huset for at træne.
Vi var så heldige, at vi næsten havde styr på hele trænerstaben inden vi gik på sommerferie. Dejligt med mange nye trænere, som vi forhåbentligt har i mange år frem.
Ligesom vi plejer så startede sæsonen med et træneropstartsmøde. Med mange nye trænere, så er det vigtigt for os, at tage godt imod dem, så de føler sig godt rustet til at være en del af Hover Håndbold. Vi har derfor tilknyttet et udvalgsmedlem til hvert hold, så trænerne ved hvem de skal gå til, hvis der er noget de er i tvivl om. På opstartsmødet fik vi en god snak om hvordan vi på bedste vis, hjælper hinanden til at få en god sæson for vores medlemmer, og sikre os en velfungerende håndboldafdeling.
Håndboldudvalget afholdte medlemsmøde i oktober, hvor der desværre ikke mødte nogen op. Der skete lidt udskiftning i udvalget. Vi sagde farvel til Anja Vesterby Høj, som ønskede at holde en pause for udvalgsarbejdet. Tusind tak til Anja, for indsatsen i Hover håndbold. Nye i udvalget er Hilmija Tesnjak og Ida Hansen. Velkommen til dem, vi er glade for, at I vil være en del af udvalget.
I januar deltog vi for første gang i håndboldens dag i Petersmindehallen. Det er en landsdækkende begivenhed for alle håndboldklubber. En dag hvor alle børn, unge og voksne inviteres til en aktiv dag med div. håndboldaktiviteter. Vi havde en rigtig god dag med mange besøgende. Så et arrangement vi gentager d. 9. januar, hvis corona-situationen tillader det. Tak til de trænere, der var med til at planlægge dagen.
Sæson 19/20 har budt på et nyt tiltag i håndboldafdelingen. Vi har startet et kombineret five a side og håndboldfitness hold op. Det er et tilbud til både nye og gamle håndboldspillere, som gerne vil spille håndbold på et knap så fysisk hårdt hold, som det kan være på vores seniorhold. Det har været en succes, vi har fået en masse motion og samtidig haft det sjovt, så det er et tilbud der fortsætter i sæson 20/21.
Selvom vi endelig har fået vores egen hal og multihal, har vi været lidt udfordret på, at nogle hold har været nødt til at træne i multihallen og dermed ikke har haft en håndboldbane der er stor nok. Det giver desværre ikke de optimale træningsbetingelser.
Sæsonen sluttede desværre lidt brat. Så vi fik ikke afholdt afslutning for holdene. Heller ikke vores årlige afslutningsarrangementet med vores trænere kunne afvikles. Vores dame senior og U13 drenge og piger var tilmeldt et afslutningsstævner, men det blev desværre aflyst.
Vores U8 hold nåede at komme afsted inden Danmark blev lukket ned, de havde heldigvis en rigtig god dag. 
Økonomien i håndboldafdelingen hænger godt sammen. Vi er dog kommet ud af sæsonen med et underskud på små 26000 kr. pga. den gode økonomi, har vi valgt at sætte kontingent ned med 100 kr. for alle. Igen har vores U11 og U13 hold været ude med affaldsposer, som har givet penge i kassen til håndboldklubben. Stor tak til de forældre og spillere der har været på arbejde. Lone og Jørgen Søklint har styret omdelingen med sikker hånd, hvilket de også skal have stor tak for. Det er nemt for os, når vi kun skal sørge for at give uddelingssedler til børnene. 
Vi håber, at vi i den nuværende sæson, kan få afviklet nogle at de aktiviteter, vi har været nødt til at aflyse i sæsonen 19/20
Tusind tak til spillere, trænere, forældre og håndboldudvalg for endnu en god sæson
 
 
Gymnastik v/Kristina Klavsen (på mødet delt af kasserer Pia Almind Christensen)
 
#FrivilligJATAK. At være frivillig er at være et forbillede. Når du er frivillig, hjælper du børn, unge og voksne i lokalsamfundet kan dyrke den idræt, som de ønsker.  I denne sæson kunne 45 frivillige
i gymnastikafdelingen starte sæsonen op i nye og fantastiske faciliteter og haller.
Vores yoga hold flyttede i skolens kælderlokaler og vores mænd fik træningstid i den nye PMH, så der kunne frigives så mange haltider i multi hallen og gymnastiksalen som muligt til alle vores børnehold.

Vi havde dog lidt startproblemer med vores nye investering – springgraven. Gulvet havde givet sig i løbet af sommeren, så vi kunne ikke køre gulvet op. Men det har heldigvis løst sig, og mange gymnaster nyder gavn af den nye grav. Vi nyder også godt af at multi hallen er dobbelt så stor. Vi har springhold på næsten 50 gymnaster. Det er dejligt, at vi har instruktører, hjælper og faciliteter til at afdække behovet for gymnastik.

I gymnastikudvalget var vi udfordret lige inden sæsonstart. Der var frafald til vores generalforsamling. Men inden sæsonstart havde Mads, Heidi, Mette og Pia meldt sig som nye ansigter i udvalget. 
Tak for godt samarbejde til hele GU i denne sæson
I starten af november sendte vi ikke mindre en 8 hjælpetrænere på kursus ved Esbjerg. De havde en god weekend med masser af inspiration, og fedt at være sammen afsted.
5. januar 2020 var der Zumbaevent i multihallen. Masser af musik, energi og højt humør. Flot tilslutning til dette arrangement og flot støtte af sponsorer til præmier på indgangsbilletten. Instruktørerne har sagt JA til at gentage denne event i 2021. 20. marts afholder vi en ny event – ”yin&yoga”, som er et tiltag fra vores yoga instruktør til vores yoga udøvere. Tak til Rikke for at starte denne event og starte mandeyoga op i denne sæson.
Fastelavn blev taget af dagsordenen. Vi havde ikke tid og midler til at lave den fastelavn, som vi ønskede. Derfor startede vi et nyt koncept op – VINTERTONS en eftermiddag med gymnastik og spring. Børn inkl. forældre kom i gymnastiksalen med tarzanbane. Børn uden forældre var aktive i multihallen.
God dag med masser af energi. TAK for flot fremmøde, og for cafeen som var behjælpelige med dette arrangement.
Sæsonen slutter traditionsrigt med opvisning i Petermindehallen den 28. marts. En dag vi har set frem til i flere år. Vi har bestilt et gæstehold til vores opvisning – det er Brøruphus efterskole. Derudover kommer de fleste af afdelings hold på gulvet – over 350 gymnaster!

TAK til alle vores gymnaster, instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer for en god sæson
 
 
Svømning v/Jesper Larsen
 
Ny formand
07-10-2019 blev Jesper Larsen på generalforsamlingen valgt som formand for Hover If svømning.
Status
Sæsonen 19/20 havde god opbakning til de oprettede hold, både børnehold, vandgymnastik og motion for voksne. Der var tilmeldt ca. 180 svømmere til denne sæson.
Instruktører
Alle de hold, der var på programmet, kørte som planlagt. En stor tak til alle instruktører og hjælpe-instruktører - ikke mindst til Lone Andersen, der har haft vores vandgymnastikhold. Lone færdiggjorde sæsonen, og ønskede derefter pause.
Svømmeudvalget
I udvalget har der været brugt nogen tid på at hjælpe den ny formand ind i det forskellige.
Der blev arrangeret julehygge for hjælpere, instruktører og udvalget inden jul. Vi havde en hyggelig eftermiddag sammen.
Der blev også arbejdet på en sommercamp i samarbejde med Vejle kommune, men desværre blev Danmark lukket ned af Corona midt marts, og vi måtte aflyste resten af sæsonen
Vores kasserer Marianne Møberg valgte at stoppe ved sæsonens afslutning. Tak til Marianne for hendes store indsats i svømmeklubben.
Regnskab
Regnskabet kan ses til generalforsamlingen i Hover-IF.
 
 
 
Fitness v/Michael Jensen


Igen i et godt år for Fitness afd. , stor tilstrømning , fuld booket op og en del på venteliste.
 
Vi blev selvfølgelig slået lidt ud af kurs af Corona i foråret, men syntes vi er kommet godt i gang
efter åbningen igen . Medlemmerne er gode til at spritte af /holde afstand og respektere udmeldingen om max. 10 personer i rummet af gangen.
Vi bruger selvfølgelig nogle flere ressourcer på indkøb/opfyldning af håndsprit/sprit og papir, plus vi får gjort rent 5 gange om ugen af Forende service, som også gør rent på skolen og i hallen.
Vi betaler selv for rengøring i Fitness/spinning lokalet, hvilken er en betydelig udgift.
 
Når det er sagt har vi en rigtig sund økonomi i afdelingen, da vi ikke har haft de store udgifter
på udstyr el lign det sidste års tid.
På baggrund af det vil vi gerne donerede et forholdsvis stort beløb (200.00) til kunststofbane projektet i Hover, da vi pt ligger inde med midler og de mangler dem. Vi havde jo selv gavn af gavmildhed fra andre afd. da vi skulle starte op igen efter branden (Red: Forslaget blev godkendt på sidste hovedbestyrelsesmøde, og Fitness vil informere om det på eget kommende medlemsmøde).
 
Der er i årets løb sket lidt ændringer i bestyrelsen, Erik Petersen mangeårig kasserer i afd. er fraflyttet Uhrhøj og ønskede at træde ud af bestyrelsen, vi fik ham dog overtalt til at blive som passiv medlem, har indvilliget i stadig at varetage regnskab og økonomi, så tak for det.
Vi har udvidet bestyrelsen med et medlem, vi har fået Lisbeth Møller Kristensen med, som nu styrer alt vedr. medlemmer/nøglebrikker/ventelister/opfyldning af papir/sprit og lign. , hun har allerede været på stort arbejde med hele medlemshånteringen her pr. 1.sep. , velkommen til.
 
Så alt i alt et fint år for Fitness afd.Floorball v/Lars Ryom
 
Vi har haft en rigtig god sæson, hvor vi har nydt de faciliteter som den nye hal byder på. Vi har ungdomshold og seniorhold og har stor glæde af at have rigtige floorballbander. 
Corona har selvfølgelig sat præg på afslutningen af sidste sæson og begyndelsen af denne. Da der i slutningen af majmåned blev åbnet op for udendørs idræt spillede vores seniorhold floorball på multibanen i skolegården og fandt ud af at det faktisk er en løsning, der godt kan anvendes, specielt hvis det ikke regner og/eller blæser.
Vores ungdomshold deltager normalt i stævner i løbet af sæsonen, men det jar været i bero siden Corona pga forsamlingsforbuddet.
Vi har været med i opstarten af et netværkssamarbejde for klubber i Vejle Kommune. Der er mange klubber der er startet op indenfor de seneste år, så der er masser af mulighed for vidensdeling. Samarbejdet har også betyder, at det er markant lettere at få arrangeret træningskampe mod andre lokale hold.
Sammen med DGI er vi involveret i et floorballprojekt for studerende på Rødkilde Gymnasium. Vores håb er at kunne tiltrække spillere i en målgruppe, hvor vi ikke er så stærkt repræsenteret i dag. Projektets oppstart er dog udskudt indtil videre pga Corona.
Tak til alle for en fin sæson med god stemning både på og udenfor banen.
 
 
Kampsport v/Phi Nguyen
 
Kampsport startede i september 2019 med to hold. Et hold for børn i alderen 5-12 år og et hold for børn fra 13-15 år.
 
Vi fik ret hurtigt gang i holdet for børn 5-12 år, hvor vi allerede efter 2 måneder kom op på 15 elever. Medlemstallet har været stabilt gennem hele sæsonen er pt. omkring 20 elever.
Det gået rigtig godt trods coronasituationen. Vi havde planlagt at deltage i et kampstævne i marts, men det blev udskudt til september, hvilket ikke havde den store betydning for os.
 
Vi har afholdt 4 bælteprøver som planlagt.
 
Vi har købt lidt udstyr ind til holdet.
 
Alt i alt er det gået meget godt og vi er glade for at kunne være i Multisalen, som er et rigtig godt sted for Hover IF Kampsport.
 
Tak til alle for jeres opbakning.
 
Bordtennis v/Toke Serritslev
 
Bordtennis er lidt en niche sport og vi er ikke så mange der spiller det. 
Vi startede lidt fra nul i den nye Petersmindehal, men vi var hurtigt ca 10 faste som deltager i løbet af en sæsonen. 
 
En sponsor har købet et bord til os, så vi råder over tre helt nye borde i alt. 
 
Et par forældre har henvendt sig om der udbydes bordtennis for unge mennesker. 
PT har vi ikke tiden og mest af alt ikke kompetencerne til det. 
Så som det er nu, så er der kun mulighed for voksne at spille bordtennis. Så sidder der nogen og kunne tænke sig at oprette et hold for børn og unge, så er man mere end velkommen til at byde ind. 
 
Vi hygger os med bordtennis og vi deltager ikke i en turneringer mod andre hold. 
 
Sæsonen slutter som de andre afdelinger før tid på Corona situationen. 
Vi er nu i gang igen og har lavet tilmelding for at vi ikke kommer over forsamlingsforbuddet på 10 personer. 
 
Cafeen v/Birthe Navntoft
 
Året 2019-2020 var cafeens første hele år. Vi startede sæsonen op med at få besluttet udvalg af mad, drikkevarer og snacks i cafeen, rekruttere frivillige og få gang i salg m.m. Derudover var der meget fokus på kommunikation og ”branding”. Vi brugte blandt andet Facebook meget til at gøre opmærksom på os selv. Vi lavede ”gratis kaffe måned” (september) for at lokke forældre forbi.
 
Cafeens Facebookside har 545 følgere, og opnår typisk mellem 200 og 1300 interaktioner per opslag – særligt når de også deles på Kryds og tværs af Uhrhøj.
 
Valg af mad, drikkevarer og snacks
Udvalget havde en række drøftelser omkring cafeens udbud. Blandt andet var der ønske om også at have sunde alternativer. Det har vist sig vanskeligt. I hverdagene kan der ikke sælges frugt og gulerødder (der sælges lidt til stævner og weekendarrangementer), og sundere snackalternativer er der heller ikke salg i. Til gengæld har udvalget valgt kun at sælge fx små sluchice, 33 cl. sodavand og små chipsposer. Ift. De varme madvarer er der udover de klassiske toastvarianter også fx en panini med grovbrød og kylling samt et vegetaralternativ. Begge dele sælger pænt.
 
Frivillige
Første halvdel af sæsonen var fyldt med oplæring af nye frivillige, og de første små og store stævner. I løbet af første halvdel af sæsonen fik vi ca. 20 frivillige. Nogle responderede på opslag i selve cafeen, andre på vores kampagner på Facebook og andre igen blev rekrutteret gennem venner og bekendte, der allerede var frivillige.
 
I løbet af første sæson kom vi op på 35 frivillige inkl. udvalget. Fem forlod cafeen igen ved udgangen af sæsonen.
 
Stævner og større arrangementer
De første mindre stævner var håndboldkamp-dagene, der lå typisk torsdag aften og lørdag formiddag.
 
Det første store stævne var fodboldens ungdomsstævne i midten af december. Dette blev cafeens helt store ilddåb. Der var vildt gang i hele hallen og cafeen fra tidlig lørdag morgen til sen søndag. Cafeen havde en omsætning på næsten 30.000 kr. Da det var første store stævne, var det svært at regne ud, hvad og hvor meget der kunne sælges, så der blev en del varer til overs. Det vil blive lettere fremadrettet, når vi har samlet erfaringer.
 
Senere på året var både håndboldens dag og danmarksindsamlingen, inden det hele måtte lukke ned p.g.a. Covid-19.
 
Danmarksindsamlingen var et initiativ fra skolen, hvor de henvendte sig for at høre, om vi ikke kunne tænke os at holde åben den fredag, de holdt loppemarked til fordel for indsamlingen. Udover det hjalp vi skolen med lotterisalg i aftentimerne i ugen op til, så forældre, der ikke havde mulighed for at komme på skolens kontor inden lukketid, også fik mulighed for at købe lodder.
Cafeen havde et meget flot salg på selve indsamlingseftermiddagen. Vi valgte at donere 3000 kr. af dagens salg til indsamlingen, hvilket svarede nogenlunde til overskuddet. Det var et meget vellykket arrangement.
 
Julen 2019
Cafeen forsøgte sig de sidste uger op til jul med tilbud til holdene i hal, gymnastiksal og multisal om æbleskiver og saftevand. Rigtig mange hold ville gerne være med. Det udfordrede vagtplanlægningen, da det kræver ordentlig bemanding, og det er svært i december. Mange hold meldte tilbage, at det var et hyggeligt tilbud, så vi skal se, hvad vi kan gøre fremadrettet.
 
Covid-19
13. marts 2020 lukkede vi cafeen ned lige som resten af Danmark. En del varer nåede at blive for gamle i lukkeperioden.
 
Resten lykkedes det os at sælge i de sidste uger op til sommerferien, hvor vi holdt nogle dage åbne med nedsatte priser.
 
Der er dog ingen tvivl om, at vi har mistet både omsætning og tabt penge på for gamle varer, der måtte smides ud.
 
Set over hele året, er det dog gået over al forventning. Der er hver dag mange besøgende. Ikke alle køber noget, men mange synes, at det er rart, at der er åbent og folk i cafeen.
 
Sommerferien
På baggrund af erfaringer fra året før, valgte cafeen sammen med Fitness at bestille løbende rengøring henover de uger, hvor skolen ikke får gjort rent. Særligt toiletter var meget ulækre sidste år. Det var meget bedre i år. Både sidste år og i år har der været lidt problemer med besøgende i halområdet henover sommeren, som ikke har kunne opføre sig ordentligt. Vi har ikke som cafe-folk mulighed for at gøre andet end alle mulige andre, nemlig at kontakte enten SSP eller politiet. Heldigvis er det kun en lille del af alle dem, der faktisk brugte hallen henover sommeren til indendørs aktiviteter, nu hvor vejret var mindre spændende.
 
Økonomi
Cafeen har i sæsonen 2019-2020 haft en omsætning på 116.250 kr., et overskud på 27.902 kr. og en bankbeholdning på 40.506 kr.
 
Overskuddet er uden tvivl påvirket af mange indkøb i opstartsfasen, for meget købt ind til det store fodboldstævne (hvor vi endte med at måtte forære noget til klubben og smide andet ud) samt de tabte/nedsatte varer ifm. Covid-19.
 
Overskuddet
Udvalget har i foråret 2020 fremlagt et forslag og fået det godkendt. til formål for cafeen for hovedbestyrelsen for Hover IF. Heri fremgår det, at det er ønsket, at overskydende midler (udover et mindstebeløb, der altid skal være i banken i tilfælde af større udgifter til maskiner m.m. i cafeen) fra cafeen bruges til almennyttige formål på Uhrhøj. Det kan være offentlige arrangementer i hallen, det kan være indkøb af aktiviteter til hallen/udendørsområdet, det kan være til kulturelle tiltag m.m. Der kan søges om midler op til 10.000. Ansøgninger behandles først i udvalget og fremlægges herefter for hovedbestyrelsen.
 
Når udvalget er klar, vil muligheden blive offentliggjort.
 
Uhrhøj Fester
 
Aflagde ikke beretning i år, da alle aktiviteter ligger stille pga corona situationen.

 


Idrætsmagasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle