Referat 2021


Hover IF Generalforsamling, Torsdag d. 28. Oktober 2021 kl. 20:00 – 21:00
 
Antal deltagere: 22

 
REFERAT
 
 1. Valg af dirigent

  Leif Nygård blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig  indkaldt.
   
 2. Formandens  beretning v/Leif Nygaard
Så er der igen gået et år, alt sport er åben, næsten som det plejer, men vi må nok konstatere at coronaen er kommet for at blive, tror jeg. Fremtiden bliver med afspritning og afstand.  
På Hover IF Fodbold Stadion er man kommet i gang med etablering af kunststofbanen. Det kan jeg høre, da jeg flere gange tidligt om morgenen bliver vækket af de store maskiner der er i gang. Men den lyd lever jeg med, for det fuldender hele anlægget som Fodbold har til rådighed. Nyt klubhus, masser af græsbaner, samt kunststofbanen. Der skal herfra lyde en stor tak til Jonas og kunstgræsgruppen, for det store arbejde I har gjort, for at få det op at stå.   
Vi har også en Café i hallen og en Kiosk oppe ved klubhuset, og det er rigtig dejligt at høre, at der er frivillige der tager en tørn, således at vores idrætsudøvere kan slukke tørsten efter endt træning. TAK for indsatsen til alle.
2020 var også året hvor AKT69 opløste sig selv, og det var helt uden dramatik. Det foregik efter de vedtægter der var, og skønt at de frivillige fra AKT69 forsætter i Uhrhøj fester.
Det er også dejligt at man som formand kan stå her og sige at Hover IF køre rigtig godt, jeg vil gå så langt at sige at alle afdelinger nærmest er selvkørende, og samtidigt bakker afdelingerne op om det at være en flerstrenget forening, med et forretningsudvalg og en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen trækker helt overordnet i trådende, sådan at det der foregår i Hover IF bliver gjort korrekt og er forståeligt for alle.
Det er også dejligt at opleve, at man på tværs af afdelinger er villige til at hjælpe hinanden økonomisk hvis et behov opstår. Her tænker jeg på projektet omkring ny kunststofbane.    
Alle afdelinger i Hover IF er rigtig godt drevet. Ikke mindst har vi oplevet i det forgangne år at Corona udfordringerne med hele og delvise nedlukninger og skiftende regelsæt der skulle efterleves, er blevet håndteret meget professionelt. Det gør jo arbejdet for os i forretningsudvalget noget lettere.
Uhrhøj fester kommer forhåbentlig snart i gang igen. Der er jo givet grønt lys for fester m.m. 
Vi i forretningsudvalget har da også et håb, om at vi kan finde noget ekstra hjælp til det administrative som kan aflaste Tina, som har rigeligt at se til. Men det kræver nok at vi får defineret opgaverne mere præcist.
Til sidst skal lyde et TAK til alle vores trofaste trænere og ledere, og andre frivillige som f.eks. vores WEB Administratorer. Uden jer ingen klub.  Tak til alle vores sponsorer. Og ikke mindst til mine to trofaste kollegaer i forretningsudvalget Tina og Carsten.
 
 1. Afdelingernes beretninger
  Der blev aflagt beretning fra afdelingerne. Se alle afdelingernes beretninger under BILAG.
   
 2. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
  Regnskabet blevet gennemgået af hovedkasserer Carsten Jensen.
            Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet og regnskabet blev godkendt. 
 
 1. Budgetfremlæggelse for kommende år
  Det samlede budget for alle afdelinger for det kommende år blev gennemgået af Carsten Jensen. Der var ingen kommentarere eller spørgsmål til budgettet som blev godkendt.
   
 2. Indkomne forslag
  Ingen forslag var modtaget
   
 3. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter
  1. På valg i forretningsudvalget var hovedkasserer Carsten Jensen (vælges for 2 år).
   Carsten modtog genvalg.
    
  2. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år)
   2020-2021 suppleanter var Merete Serritslev og Birgitte Lyngsø.
   Begge modtog genvalg.
    
 4. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
  1. Revisorer i 2020-2021 var Niels Mikkelsen (første revisor) & Egon Sørensen (anden revisor). Begge modtog genvalg.
    
  2. Revisor suppleant 2020-2021 var Flemming Kjær Buhl, og Flemming blev genvalgt.
    
 5. Eventuelt

  Leif reklamerede for opslaget på hjemmesiden om at give en hånd med på de administrative opgaver i forretningsudvalget.

  Birthe opfordrede til at bruge næste år på at undersøge hvorfor vi mister så mange unge mennesker og hvad der kan gøres for at fastholde.

   
 
BILAG – afdelingernes beretning
 
 
Badminton v/Kim Nissen
Badminton-sæsonen 2020-21 startede med vores årlige generalforsamling, hvor der ud over bestyrelse og træner var mødt 2 personer. Der var stor interesse for at booke tider i de to haller, så tilmeldingen gik rigtig godt. Sæsonen blev igen i år præget af Corona restriktioner og endte med at vi helt måtte lukke ned. Heldigvis fik vi forlænget sæsonen til og med maj måned for ungdom, så de i det mindste lige kunne få lov til at slutte sæsonen af med at spille lidt badminton. å tilmeldingerne. På ungdomssiden var alle hold næsten fuldt besatte fra starten, og på enkelte hold var der endda flere børn på venteliste. Samtidig var det glædeligt at vores senior-spillere kom tilbage, og der kom en del nye motionister til klubben.
Klubben nyder godt af en stabil trænerstab, og i den forgangne sæson fik vi endnu nye ungdomstrænere på holdet, nemlig Thor Løvstad og Anne Mette Mønsted, som har varetaget træningen af tre hold. Der skal lyde en stor tak til vores trænere for deres fantastiske arbejde på ungdomsholdene.
Vi håber den kommende sæson kommer til at forløbe normalt. 
På økonomi siden, så kan vi nævne at klubben kommer ud med i overskud på ca. 37.500 dkr. hvilket er dobbelt så højt som forventet, men vi har pga. Corona heller ikke kunnet komme ud til stævner.
Budgettet for næste år lyder på et overskud på 3.350 dkr. som skal ses i lyset af at klubben har valgt at halvere kontingentet for sidste års medlemmer.
 
Fodbold v/Jonas Østergaard Skov
Erik Hegård har siden 2016 været fodboldformand for Hover IF fodboldafdelingen. I december valgte han dog at gå helt nye veje og rejse til Grønland. Fodboldudvalget valgte at konstituere sig på ny med Jonas Skov som formand. Jonas havde forinden været næstformand. Det blev internt aftalt, af Merete overtog nogle af Eriks poster og at Morten agererede ”formand” udad til overfor ungdomsafdelingen.
Pia har overtaget sekretær fra Tina Marie og man må sige at Pia er kommet ind med nye kræfter. Blandt andet har hun hjulpet Tommy med at få en helt flok nye frivillige til at passe kiosken.
 
Ungdom
275 medlemmer er der registreret pr. dags dato. Svarer til en fremgang på 35 personer. Taget i betragtning af kontingentet er steget med 25 % generelt set så er medlemsfremgangen tilfredsstillende. U3 + u4 er etableret. Det har aldrig været små årgange. 29 betalende spillere. Pigerne viser også fremgang på trods af de ældste årgange viser tilbagegang. Udfordringer: svært ved at fastholde de ældste årgange. Det er lang tid siden at der ikke har været u14/u14. Det ældste hold nu er u13.
Der er etableret en velkomstfolder som alle nye børn kan få med hjem til mor og far. Den giver information til forældre om Hover IF. Alt fra værdier til hvordan man praktisk skal forholde sig til forældre.
 
Senior
Efteråret var generelt præget af corona restriktioner. Hvis man pr. 26. oktober have en teoretisk chance for at rykke op eller undgå nedrykning, blev dette imødekommet af BDU Jylland. Det betød at 1. holdet rykkede op i serie 2 (på 1. plads) og Damerne vand deres pulje og rykkede dermed op i Serie 1.
Det gav i foråret en del øretæver til Hover IF, Damerne vand 3 kampe ud af 10 og 1. holdet vandt 4 ud af 14 kampe. Dermed tilbage til henholdsvis serie 2. og 3.
I efteråret var vi rigtige mange spillere og derfor allierede vi os med 3 spillere og dannede et ekstra hold. De klarede første halvdel rigtig fint, men efter ombrydningen knep det lidt med spillere og Hover vandt 1 af de 4 kampe som blev spillet. De 3 trænere har ydet en kæmpe indsats og har haft en stejl indlæringskurve fra dag 1. Jeg vil også gerne takke Lasse Kronborg og Lars Toft som hvert år yder en kæmpe indsats for at både træning og kampe går op i en højere enhed.
 
Generelt:
Da jeg skulle gøre nogle overvejelser omkring beretningen og skulle tænke tilbage på, hvordan corona situationen har påvirket fodbolden, kunne jeg tydeligt huske at vi ikke måtte have tilskuer til kampe, at klubhuset var lukket efteråret 2020. Men der skete jo også en masse andet, men hvad var det nu lige det var.
Jeg måtte have hjælp fra fodboldens corona regler til at huske hvad der egentlig skete. 16 gange er fodboldens corona regler blevet opdateret og stort set hver gang har fodboldafdelingen skulle forholde sig til noget. Lige fra forsamlingsforbud, lukket indendørs, lukket udendørs, lukket kiosk, ingen tilskuer, mundbind, zone opdeling, maks. Personer i omklædning, ingen bad, ingen sociale arrangementer.
 
 
Håndbold v/Mette Kristensen
Vi var så heldige, at vi næsten havde styr på hele trænerstaben inden vi gik på sommerferie. Dejligt med både nye og ”gamle” trænere, som vi forhåbentligt har i mange år frem.
Ligesom vi plejer så startede sæsonen med et træneropstartsmøde. Vi har tilknyttet et udvalgsmedlem til hvert hold, så trænerne ved hvem de skal gå til, hvis der er noget de er i tvivl om. På opstartsmødet fik vi en god snak om hvordan vi på bedste vis, hjælper hinanden til at få en god sæson for vores medlemmer, og sikre os en velfungerende håndboldafdeling. 
Håndboldudvalget afholdte online medlemsmøde i oktober, hvor der desværre ikke mødte nogen op. Der er ikke sket så meget udskiftning i udvalget. Vi havde 4 på valg og alle modtog genvalg. Tusind tak for det. Frank Rasmussen har sagt ja til at være en del af udvalget, så han var med til et møde inden vi gik på sommerferie. Velkommen til Frank, vi er glade for, at du vil være en del af udvalget. 
Corona fik sat en stopper for håndboldsæsonen lige som vi var kommet i gang med turneringen. Vi var ellers ved at være gode til at spritte mål, udskiftningsbænke og andet af, mellem kampe og træning. Det betød at vi først kunne komme i gang igen i foråret og det var udendørs. Nogle hold startede op for udendørs træning, andre valgte at stoppe sæsonen. Mange af de hold der startede op, fortsatte frem til sommerferien, hvor trænerne fik afholdt noget afslutning for holdene.
DHF lavede en alternativ turnering, da vi igen måtte komme ind i hallen, men den kom aldrig rigtig til at fungerer, så der blev aflyst en masse kampe.
Økonomien i håndboldafdelingen hænger godt sammen. Vi er kommet ud af sæsonen 20/21 med et overskud på små ca.18.000 kr. Igen har vores U11 hold været ude med affaldsposer, som har givet penge i kassen til håndboldklubben. Stor tak til de forældre og spillere der har været på arbejde. Lone og Jørgen Søklint har styret omdelingen med sikker hånd, hvilket de også skal have stor tak for. Det er nemt for os, når vi kun skal sørge for at give uddelingssedler til børnene. 
Vi håber, at vi i den nuværende sæson, kan få afviklet nogle at de aktiviteter, vi har været nødt til at aflyse i sæsonen 20/21 og vi nyder, at der ikke længere er restriktioner, vi skal forholde os til.
Tusind tak til spillere, trænere, forældre og håndboldudvalg for endnu en god sæson
 
 
Gymnastik v/Kristina Klavsen (beretning fra forår 2021)
Jeg vil starte med at rose ALLE instruktører, hjælpere og udvalgsmedlemmer for det ekstra arbejde, denne sæson har haft med sig pga. diverse restriktioner fra myndighederne. Vi havde et godt opstartsmøde, og følte at vi var klædt på til at åbne alle vores 17 hold i gymnastiksalen og multihallen. Alle hold var også godt i gang (nogle hold online) indtil jul. Siden da har alt været lukket, men vi haft teen cross, zumba og yoga kørende online efter nytår. Ingen tvivl om at vi savner fællesskabet i Hover IF Gymnastik. Mens vi venter, så har vi købt nye redskaber. Vi har fået justeret på springgraven, så gravens kantpuder kan være nede i graven, så de ikke fylder i redskabsrummet. Derved undgår vi at slæbe de tunge kantpuder frem og tilbage fra redskabsrummet. Vi arbejder på, at kan forlænge sæsonen til sommer, hvis DK åbner op for denne mulighed. Vi har holdt mange online møder internt i Hover IF, med andre foreninger i regionen og med DGI. Alle gymnastikforeninger står jo med de samme udfordringer, så det har været givende at have disse online møder til at støtte og inspirer hinanden. Fodbold afdelingen har fået godkendt kunstgræsbane til Hover IF. De mangler stadig en del penge til projektet, for at det kan færdiggøres. Da vi havde budgetteret, at alle instruktører skulle på kursus i denne sæson, som desværre blev aflyst, har vi doneret 10.000 kr. til fodbolds kunstgræsbane projekt. Ingen tvivl om at dette projekt vil gøre gavn og glæde iblandt mange af Hover IF-medlemmer.
31. januar måtte vi aflyse forårsopvisningen, hvilket vi også måtte sidste sæson. Vi håber, at vi til næste sæson kan få en traditionel forårsopvisning i den nye Petersmindehal. Tænk, vi har ikke haft opvisning i hallen siden 2016.
Vi håber, at sæsonen kan forlænges, og vi får mulighed for at lege, springe, dyrke den sport vi kan lide, og ikke mindst være sammen inden sommerferien. Ligeledes mulighed for at afslutte sæsonen på en eller anden fysisk måde.
Til sidst skal der lyde en TAK til vores medlemmer i Hover IF. Tak for opbakningen i denne sæson. Uden medlemmer er vi jo ingenting i foreningerne. Vi håber, at se jer alle sammen, når vi må være sammen igen.
 
Svømning v/Jesper Larsen
Sæsonen 20/21 havde god opbakning til de oprettede hold, både børnehold, vandgymnastik og motion for voksne. Der var tilmeldt ca. 215 svømmere til denne sæson. Desværre skulle vi igen lukke ned lige før jul pga. Covid-19. Da vi igen i juni måned måtte åbne, besluttede udvalget, at der skulle laves en afslutning for vores svømmehold med leg i vandet og en slikpose. Dette blev der taget godt imod.
Vi brugte pausen på at opruste til den nye sæson, så der er nu fyldt op med svømmefødder, bælter og slanger til de mange svømmere i klubben.
Alle de hold der var på programmet, kørte som planlagt. En stor tak til alle instruktører og hjælpe-instruktører.
Der blev valgt en ny kasserer for svømning og valget faldt på Birgitte Lyngsø. Lennart Rasmussen er også ny i udvalget, da han gerne vil hjælpe i vores svømmeudvalg.
Også en stor tak til hele svømmebestyrelsen
 
 
Fitness v/Michael Jensen
Endnu engang har vi haft en sæson der har været præget af Coronarestriktioner.
Først en lang periode hvor vi var lukket helt ned.
Derefter en periode hvor vi havde delvis åben, et par timer om morgenen og igen om eftermiddagen/aften. Her havde vi stor hjælp af medlemmer, da alle skulle have tjekket coronapas for at kunne træne.
Sidst på foråret blev der så lempet lidt igen, hvor vi kunne åben helt op mod at lave stikprøvekontrol af coronapas en gang om dagen.
Så dejligt da vi så endeligt kunne åbne helt normalt op igen, uden tjek af coronapas og begrænsninger på antal i lokalerne.
Coronaen lærte os at blive gode til at spritte udstyret af efter brug, og heldigvis ser det ud til at det er en god vane som rigtig mange stadig viderefører.
Vi har i Fitness afd. valgt at ”gamle” medlemmer kun betaler ½ kontingent i denne her sæson vi lige har startet op , som kompensation for den lukkede periode.
Vi fik også plads til lidt nyt udstyr under nedlukningen.
 
Vi har som de sidste mange år rigtig mange som gerne vil være medlem, og har forsøgt at få ventelisten i nul her lige efter den nye sæsonstart, og på trods af det har vi allerede ca. 30 personer på venteliste igen.
 
Tak til resten af bestyrelsen: Lisbeth,  for opfyldning af sprit/papir og styring af medlems-/venteliste og udlevering af nøglebrikker , og til Erik for regnskab/budgetter og andre administrative ting.


 
Kampsport v/Phi Nguyen
Vi har nu haft vores 2. sæson med stabile medlemstal på omkring 25 medlemmer. Børnene har været gennem flere bælteprøver, hvilket de selvfølgelig har bestået. Formålet med bælteprøver er, at give dem en god oplevelse og samtidig udlevere nye bæltefarver, som de kan være stolte af. Planen var også at sende de første elever til stævner, men Corona-nedlukningen gjorde at alle stævner blev aflyst. Vi har mistet
5-8 medlemmer. Det er normal at børn i den alder skifter sport. Til gengæld kommer der nye medlemmer løbende og derfor ligger medlemstallet stabilt på 25 medlemmer.
 
Aldersgrænsen bliver ændret til min. 8 år fremadrettet.
 
Planen i år er at deltage i kampstævner og tage ud og træne sammen med andre naboklubber. Vi skal også have arrangeret sociale arrangementer.
 
Medlemstallet er pt. 29 medlemmer
Overskuddet fra sidste år er 17.000 kr.
 
Bordtennis v/Toke Serritslev
Det går godt i bordtennis. Der har været fremsat ønske om at få bordtennis for børn/ungdom, men instruktør kræfter har ikke været tilstede.
 
 
Cafeen v/Birthe Navntoft
Sæsonen startede i skyggen af corona, og blev hurtigt yderligere udfordret med krav om
afspritning, mundbind, visirer og forsamlingsbegrænsninger. Det var en stor udfordring for både
cafeens besøgende og de frivillige.
Dette bliver derfor en ret kort årsberetning.
Der blev holdt medlemsmøde i starten af sæsonen, og en af de to ledige pladser i udvalget blev
besat. Så udvalget har bestået af 6 personer i sæsonen.
Der har ingen større arrangementer eller stævner været i hele sæsonen.
På den baggrund forholder årsberetningen sig kun til den relativt korte periode i efteråret 2020,
hvor det var muligt at holde åben.
Desuden måtte der ikke komme tilskuere til de relativt få kampe, der blev afviklet i hallen i 2020,
hvilket reducerede besøgstallet i weekenderne betydeligt.
P.g.a. coronarestriktioner måtte vi lukke ned igen allerede 11. december 2020. Da det igen blev
muligt at åbne i foråret, var alle idrætsholdene færdige, og kundegrundlaget var der ikke. Så
udvalget besluttede ikke at åbne igen før til den nye sæson.
Alligevel lykkedes det os på de få måneder, vi rent faktisk havde åbent, at lave en omsætning på
57.551,44 kr. og et overskud på 13.330 kr. Det er vi meget tilfredse med taget alt i betragtning.
En anden af omkostningerne ved sæsonen 2020-2021 er, at vi har mistet en del frivillige. Heldigvis
er der så småt nye på vej ind, men kun at kunne køre på lillebitte blus en hel sæson, og så med alle
mulige benspænd, er ikke særligt fordrende for at kunne fastholde frivillige.
Vi er dog optimistiske hvad angår både udvikling af stemningen af fællesskab i hallen og cafeen og
den fremtidige rekruttering af frivillige. Vi oplever, at de besøgende i hallen er meget glade for
cafeen og de frivillige, de møder. Og det er hele pointen.
Da sæsonen 2020-2021 har været noget pauvert, har der ikke været udloddet midler til lokale
tiltag, som er en del af formålet med cafeens drift. Dog har cafeen bidraget med 10.000 kr. til
kunststofbanen i fodbold (er først reelt effektueret i regnskabsåret 2021-2022).
Vi håber meget at kunne være med til at bidrage til aktiviteter og ideer til foråret, hvor vi forventer
at påbegynde de første udlodninger af midler.
 
Uhrhøj Fester v/Kristian Rasmussen
Alle aktiviteter ligger stille pga corona situationen.
Der har ikkte været afholdt nogle arrangementer pga corona. Der er dog givet 10.000 kr til 
indkøb af T-shirts til kunstgræs, som så kan sælges videre med fortjeneste.
Der afholdes julebankospil i multisalen d 21-Nov. Den store årsfest og bankospil vil blive genoptaget i efteråret 2022. 


Idrætsmagasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle