Referat 2022


Hover IF Generalforsamling, Mandag d. 31. Oktober 2022 kl. 20:00 – 21:00

 
Antal deltagere: 18

 
REFERAT
 
 1. Valg af dirigent

  Leif Nygård blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
   
 2. Formandens beretning v/Leif Nygaard
   
Så er der igen gået et år, Coronaen er næsten glemt, men vi skal blive ved med at spritte af og holde afstand. Så er der kommet krig i Ukraine; Det er forfærdeligt, og konsekvenser i form af energikrise kan komme til at betyde meget for Petersmindehallen. Tænker her på svømning som kan få svært ved at holde åben hvis der skrues for meget ned for temperaturen.

Der har også på det seneste været lidt skriveri i medierne vedr. forhøjet tilskud til Vejle Boldklub. Det har givet anledning til frustrationer hos de lokale amatør-klubber i området, som synes at det er de frivillige idrætsklubber der skal have mere prioritet. Efterfølgende er forslaget om forhøjet tilskud til VB blev nedstemt i økonomiudvalget.

Uhrhøj fester kommet godt i gang igen. Der kommer snart julebanko og juletræsfest som i gamle dage. Den årlige fest i Petersmindehallen er vel overstået. Et af aftenens højdepunkter var uddelingen af årets træner/leder pokal, som i år gik til Jonas Skov fra fodbold.

I sommers var der stort arrangement på Hover fodbold stadion i forbindelse med Tour de France. En stor opsætning og oplevelse, som en frivillig arbejdsgruppe blandt hovedbestyrelsens medlemmer havde taget ansvaret for. Jeg tror ikke der nogensinde har været så mange mennesker på Hover Stadion. Alt syntes at klappe og solen skinnede. Der var både fadøl, pølser, slikposer til de små, hoppepude og meget andet. Det var en imponerende dag, og en stor tak skal lyde til alle de frivillige der hjalp til på dagen.

I det forgange år er der også kommet en kunststofbane på plads, som fodboldafdelingen har taget i brug. Der var desværre lidt problemer med underlaget, men det blev ordnet om end det kostede en længere forsinkelse. Men det blev ordnet, så i dag har vi et fantastisk fodboldstadion som helt sikkert vil tiltrække de unge mennesker som elsker at spille fodbold.

Hover IF og Petersmindeskolen er begge flittige brugere af Petersmindehallen, og derfor har jeg møde ca hver anden måned med skolelederen, hvor samarbejdet bliver drøftet. Et tema har været fodboldbanen bag hallen og hvad vi kunne tænke os at bruge den til. Vejle Kommune har nogle tanker. Skolen kunne godt se en skaterpark opført. I Hover IF vil vi gerne have en udendørs Beach-Volleybane. Vi må se hvad det kan blive til. Pengene er blevet små i kommunen.

Alle afdelinger er rigtig godt drevet. I er gode til at finde nye hænder til Jeres udvalg, og til Jeres træner/instruktør poster, på trods af det er en utrolig svær opgave nu om dage, så klarer de fleste af det utrolig flot. Rekruttering af trænere og ledere vil være en fortsat udfordring for os alle i fremtiden, og en opgave vi fortsat vil have fokus på.

I medierne har de mange regler for idrætsforeninger også været fremme. F.eks. i forhold til dokumentationskrav overfor bankerne har vores kasserer selv oplevet hvor tungt systemet kan være. Det vil være godt hvis vores regering vil kigge på det, så man ikke bliver skræmt væk af sådanne forhold som frivillig.

I forretningsudvalget har vi fortsat et håb om at finde en ekstra hjælpende hånd til de mere administrative opgaver, selvom det ikke er lykkedes indtil nu.

Til slut et stort TAK til vores trofaste trænere, ledere og specielle hjælpere som f.eks. vores WEB administratorer. Uden Jer ingen klub.
Tak til alle vores sponsorer, og ikke mindst til min to trofaste kollegaer i forretningsudvalget, Tina og Carsten.

 
 1. Afdelingernes beretninger

  Der blev aflagt beretning fra afdelingerne. Se alle afdelingernes beretninger under BILAG.
   
 2. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse

  Det samlede regnskab for alle afdelinger blevet gennemgået af hovedkasserer Carsten Jensen.

  Hover IF samlede resultat, konsolideret for alle afdelinger er:
  - indtægter 2,2 millioner kr
  - overskud på ca 340.000 kr
   
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet og regnskabet blev godkendt.

 
 1. Budgetfremlæggelse for kommende år

Det samlede budget for alle afdelinger for det kommende år blev gennemgået af Carsten Jensen.
Der budgetteres med et samlet underskud på 126.000 kr, men allerede nu er vi en del foran på kontingentindtægter så måske underskuddet bliver mindre.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til budgettet som blev godkendt.

Carsten kvitterede for et godt samarbejde med alle kasserer i det forgangne år. Dejligt at alt er kommet til tiden.

 
 1. Indkomne forslag

  Ingen forslag var modtaget
   
 2. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter
  1. På valg i forretningsudvalget var hovedformand Leif Nygaard og sekretær Tina Marie Petrowsky, som begge modtog genvalg.
    
  2. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år)
   2021-2022 suppleanter var Merete Serritslev og Birgitte Lyngsø.
   Merete modtog genvalg.
   Birgitte’s ønske kendes ikke. Forretningsudvalget fik mandat til at finde endnu en suppleant umiddelbart efter generalforsamlingen.

   I skrivende stund har Lone Søklint sagt ja til at være suppleant til forretningsudvalget.
    
 3. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
  1. Revisorer i 2021-2022 var Niels Mikkelsen (første revisor) & Egon Sørensen (anden revisor).
   Egon gik bort i det forgangne år, så revisor suppleanten var blevet bragt i spil til gennemgang af årets regnskab og budget forud for denne generalforsamling.

   Niels modtog genvalg.
   En anden revisor var desværre ikke fundet. Forretningsudvalget fik mandag til at finde en revisor nr 2 umiddelbart efter generalforsamlingen.

   I skrivende stund har Lars Mikkelsen sagt ja til at være anden revisor.
    
  2. Revisor suppleant 2021-2022 var Flemming Kjær Buhl, og Flemming modtog genvalg.

    
 4. Eventuelt

  Ingen emner bragt op


   

Referatet blev godkendt af dirigent, Leif Nygaard, d. 4. november 2022

 
BILAG – afdelingernes beretning
 
Fitness v/Michael Jensen
Endelig et år næsten uden begrænsninger pga Corona.
Vi havde lige 5 uger fra 24 dec til 1.feb  hvor vi skulle tjekke gyldig coronapas.
Fitness-udvalget fik hjælp af nogle medlemmer til at få det tjekket, så vi kunne holde åben i hele perioden.
Ellers igen et år med stor tilslutning og rigtig mange der gerne vil gøre brug af lokalerne, og specielt midt på aftenen er der mange brugere.
Vi har haft og har stadig lidt problemer med at nogle bliver lukket ind af andre uden at være medlem og har også været nødt til at sende nogle hjem som ikke overholder vores aldersgrænse på 15 år.
Vi har også i perioder haft lidt problemer med mangelfuld rengøring og er i tæt dialog med rengøringsselskabet for at få dem til at leve op til det vi har lavet kontrakt på. Ligeledes var vi lidt udfordrede 4 – 5 uger i sommerferien da hallen i denne periode var lukket og ikke blev gjort ren og dermed får vi heller ikke gjort rent. Igen var der hjælp fra nogle medlemmer til at støvsuge/tømme skraldespande i nogle af ugerne, så tak for hjælpen, der gjorde at vi kunne holde åben hele sommerferien.
Da der er blevet en del mere arbejde i takt med flere medlemmer og meget kontakt med bla. rengøring, har vi valgt at udvide udvalget med en person, så Mona Dyrberg er i løbet af året blevet en del af bestyrelsen , Mona har den tætte kontakt med bla rengøringsselskabet og sørget for vi har fået sat solfilm på alle døre og vinduer for at holde lidt varme ude i løbet af sommeren, det har hjulpet men stadig varmt om sommeren, så vi går med lidt planer om vi kan få etableret noget aircondition el lign.
 
Så bestyrelsen består i dag af:
 • Lisbeth Møller Kristensen
 • Erik Petersen
 • Mona Dyrberg
 • Michael Jensen
 
Stor tak til ”de gamle” udvalgsmedlemmer Erik og Lisbeth.
Erik, specielt for regnskab/budget og Lisbeth for stort arbejde med at styre/udlevere adgangsbrikker, holde styr på venteliste  og lign.
 
Volleyball v/Ib
Træner samtidig med Bordtennis.
Starter sæsonen i august som nogen af de første og slutter som de sidste før sommerferien. Er ikke til at drive ud af hallen. Dejligt.
Har arbejdet på ideen om at etablere en Beach-Volleybane. Har kontakt til Alf fra kommunen. Har fået priser. 60-70.000 kr. Arbejder videre på sagen i samarbejde med Leif Nygaard.
 
Bordtennis v/Toke
Starter sæson lidt senere på efteråret, da fodbold-folket lige skal være færdig med fodbold sæsonen.
Mindste afdeling i Hover IF, men forventer lidt flere i år. Får brug for et nyt bordtennisbord i kommende sæson.
Ønske om ungdoms-bordtennis modtaget, men instruktør kræfter mangler.
 
Fodbold v/Niels Nielsen
Fodbold ungdom og senior drives rigtig godt af selvstændige underudvalg.
Ungdom arbejder på at blive godkendt som DBU børneklub. Har derfor ansat Toke Serritslev som børneudviklingstræner i en to-årig periode.
Hjemmedagskamp dag for mange hold afprøvet, med hoppeborg, osv. Var en stor succes.
Fodboldskolen køres nu af eksterne ”sport og event”.
Senior: Havde 3 hold, og Old-boys. Gode resultater
Kiosken kører rigtig godt. Styres af Tommy og Pia.
Tour-de-France var en stor prøve – som viste at der kan håndteres store arrangementer.
Har investeret i ny kridtmaskine, for at lette bane opkridtningsopgaven for de frivillige hænder.
Økonomien er rigtig fornuftig.
Tak til trænere, ledere, sponsorer.
 
Gymnastik v/Jørgen Pripsøe
Årsberetning fra tidligere formand Kristina Klavsen til Gymnastik’s medlemsmøde forår 2022:
 
Først skal der lyde et stort tillykke til Rikke Klinkby, som blev årets træner i hele Hover IF i 2021. Vi fik hende overrasket under en yogatime med blomster og pokal – lige som det skulle være. I gymnastikafdelingen uddeler vi også 2 priser i hver sæson. I denne sæson blev årets træner Ditte og årets stjerneskud Thilde. Stort tillykke til jer.
Det er skønt med en forening med så mange ildsjæle. I denne sæson kunne vi byde velkommen til ikke mindre end 10 nye instruktører/hjælpere. Skønt med ny energi og nye ansigter.
Sæsonen blev ikke helt Corona-fri, men vi mestrede opgaven fint. Der blev lavet nødvendige tiltag og bakket flot op fra instruktører, forældre og gymnaster. En flok fra gymnastikudvalget var i starten af sæsonen på DGI FUTURE konference i Middelfart. Inspirerende dag med gode input og ideer.
Vi har købt air-track til gymnastiksalen og nye nedspringsmåtter til multi-salen, så vi var klar til at byde hele 17 hold velkommen til denne sæson. Desværre oplevede vi et kæmpe fald på vores juniorspring. De havde inden covid været oppe over 40 gymnaster, og nu stod de 10. Vi fik lagt nogle hold sammen i godt samarbejde med instruktørerne, så vi fik ét stort springhold med over 60 gymnaster på. Samme hold lavede også en flot opvisning i DGI-huset i starten af marts 2022.
Den 2. april kom dagen vi længe har ventet på – opvisning i Petersmindehallen – opvisning på hjemmebane for første gang siden 2016. Vi var spændte, og der var jo mange ubekendte i en ny hal. Vi havde en flot gymnastik eftermiddag med gæstehold fra Brøruphus Efterskole, tombola, indmarch med vores nye juniorfane, og flot fremmøde af alle vores børne- og springhold. Tak for flot fremmøde.
Nu har vi 4 sommerhold til voksne som kører til maj/juni. 21. april var alle vores frivillige i gymnastikafdelingen nede og se Verdensholdet lave gymnastikopvisning i DGI-huset Vejle. En flot aften.
Den 4. maj til vores generalforsamling, vil Henrik, Minna og undertegnet takke af for denne gang. Tak for samarbejdet, kurserne, oplevelserne, opvisningerne – det har jo været sjovt.
 
Håndbold v/Mette Kristensen
Ligesom vi plejer, så startede sæsonen med et træneropstartsmøde. Vi har tilknyttet et udvalgsmedlem til hvert hold. På opstartsmødet fik vi en god snak om hvordan vi på bedste vis, hjælper hinanden til at få en god sæson for vores medlemmer.
Da vores U15 piger ikke var nok til at lave et hold, valgte vi at lave et holdfælleskab med Jelling. Hvilket har fungeret fint.
Vi kæmpede for at få et U6 hold op at stå, det var ikke nemt. Vi lokkede derfor med gratis sluchice, hvis de tog nogle nye spillere med, hvilket så resulterede i, at vi sluttede af med 12-15 spillere.
Vi afholdte Håndboldens dag d. 2. oktober, vi havde en rigtig god dag, hvor der var mange nye og gamle håndboldspillere i alle aldre i hallen.
Håndboldudvalget afholdt medlemsmøde i oktober, hvor der desværre ikke mødte nogen op. Der er ikke sket så meget udskiftning i udvalget. Vi havde 1 på valg og modtog genvalg. Jens Neustrup har sagt ja til at være en del af udvalget, så han var med til et par møder inden vi gik på sommerferie. Velkommen til Jens, vi er glade for, at han vil være en del af udvalget. Jens er vores indkøbs- og materiale-chef.
Økonomien i håndboldafdelingen hænger godt sammen. Vi har brugt sæsonen 21/22 på at bruge nogle af de penge, vi havde til at stå på kontoen. Det har vi gjort ved halvt kontingent i sæson 21/22, inviteret vores trænere i Boxen til håndboldkamp, alle trænere/hjælpetrænere og udvalget har fået et nyt Hummel trænersæt, afslutningsarrangement for vores trænere og hjælpetrænere og en harpiksfjerner.
Igen var vores U11 hold været ude med affaldsposer, som gav penge i kassen til håndboldklubben. Stor tak til de forældre og spillere der har været på arbejde. Lone og Jørgen Søklint har styret omdelingen med sikker hånd, hvilket de også skal have stor tak for. Det var nemt for os, da vi kun skulle sørge for at give uddelingssedler til børnene. 
Vi havde sendt 3 ansøgninger til Vejle kommunes genstartspulje for foreninger og vi fik for alle 3 ansøgninger. U11 pigerne var en tur i svømmehallen, spiste i DGI-huset og sluttede af med en tur i biografen. U11 drengene havde gæstetræner på fra DGI et par gange, til håndboldkamp i Boxen og nye bolde blev det også til. U15 drengene brugte deres penge på en tur i Lalandia. De havde inviteret U15-pigerne med til en gang gæstetræning. Det skulle have været Nicolej Krickau, men han meldte desværre afbud i sidste øjeblik. De fik derfor besøg af Leon Henriksen, som gav både pigerne og drengene en rigtig god træning. De sluttede træningen af med fællesspisning i cafeen.  
Vi havde flere hold til afslutningsstævner. U9 var en tur i Vojens. U11 drengene var til stævne i Lindved. Begge hold havde en rigtig god tur.
U15 drenge og piger var til KIA-cup, hvor vi havde en super god weekend hvor drengene og pigerne var gode til at bakke hinanden op. Begge hold klarede sig rigtig godt og drengene endte i b-finalen hvor de spillede et brag af en kamp, som de endte med at vinde. Så nu mangler vi et pokalskab i hallen.
Det blev desværre også et farvel til både vores U15 drenge og piger, da mange af dem skulle på efterskole. Vi håber at de vil vende tilbage til klubben igen, så de er færdige på efterskolen.
Tusind tak til spillere, trænere, forældre og håndboldudvalg for endnu en god sæson

Badminton v/Kim
Badminton oplevede faldende interesse i starten af sidste sæson, men mange kom tilbage igen senere.
Havde planlagt stort badminton stævne som desværre blev aflyst pga covid19. Vil prøve igen i kommende sæson.
 
Svømning v/Jesper Larsen
Har oplevet god opbakning til alle hold.
Har dog kun svømme-tider tre dage om ugen fordi andre klubber også skal have tider.
Er nu fem personer i udvalget.
Har prioriteret at pleje sammenhold blandt instruktører med fælles tur i den forgangne sæson.
 
Kampsport v/Phi Nguyen
Medlemmerne havde glædet sig til at komme tilbage. Kampsport holdet består af 6-12 årige. Har ca 40 medlemmer.
De fleste kommer fra starten af sæsonen, men flere kommer til i løbet af oktober-november.
Flere er i gang med deres 3. år, og har for nylig opnået rødt bælte.
Bælteprøver gennemføres med jævne mellemrum.
Har købt lidt udstyr i den forgangne sæson.
Har haft lidt små-arrangementer, f.eks. til fastelavn.
 
Bordtennis v/Toke Serritslev
Det går godt i bordtennis. Der har været fremsat ønske om at få bordtennis for børn/ungdom, men instruktør kræfter har ikke været til stede.
 
Cafeen v/Birthe Navntoft
Året 2021 startede usikkert ud, eftersom der fortsat var en række restriktioner i samfundet p.g.a.
covid-19. Vi havde mistet en del frivillige i foregående sæson, og det var svært at rekruttere nye,
når alt var så usikkert.
Hele efteråret var præget af begrænset åbning af ungdomsklubben (som i hverdagene er cafeens
største kundegrundlag) og til kampe i weekenderne var der typisk ikke forældre og tilskuere med,
ligesom alle tog hurtigt hjem. Så stemningen var mat.
Et enkelt større arrangement blev dog afviklet. Det var DM i Volley for døve. Det var en rigtig sjov
oplevelse med mange glade volleyspillere, der gav de frivillige mulighed for at lære at kommunikere
med både arme, tegn og mundaflæsning. Flere af de frivillige fik lært tegnesprogstegnene for
”parisertoast” og ”pizza”.
Herefter blev det bøvlet igen. I december lukkede al aktivitet ned igen og de store arrangementer
planlagt i december og januar blev udskudt.
Alle planlagte aktiviteter skulle derfor afholdes i de resterende få måneder i de tidligere
forårsmåneder. Det betød en voldsom belastning for de frivillige i mange weekender i træk. Alle var
så glade for at kunne bidrage til nogle gode og festlige arrangementer som Hover Cup, Hover Cup
junior, gymnastikopvisning og klubmesterskaberne i badminton, men det var også hårdt. Særligt
gymnastikopvisningen udfordrede logistikken, idet al aktivitet samles i korte pauser, hvor de andre
arrangementer har mere løbende aktivitet.
Der er med andre ord fortsat forbedringspotentialer, som vi håber at kunne arbejde med de
kommende år sammen med de seje frivillige.
Donationer
Cafeudvalget besluttede i 2021 at støtte kunstgræsprojektet på Hover Stadion med 10.000 kr.
I forlængelse af krigsudbruddet i Ukraine valgte udvalget i en uge at donere overskuddet fra salget i
cafeen til Red Barnets indsats for flygtningebørn i Ukraine. Der var en enorm opbakning fra
lokalområdet til indsatsen, og vi kunne overføre 4500 kr.
Frivillige
Gennem hele sæsonen havde vi mere end normalt svært ved at rekruttere nye frivillige, hvilket
formodes at skyldes den store usikkerhed som de gentagne nedlukninger og restriktioner gav.
Rekruttering af frivillige og fokus på logistikken omkring de store arrangementer bliver de store
fokusområder i sæsonen 2022-2023.
Økonomi
På trods af et noget ustabilt år, hvor det også har været vanskeligt at disponere indkøb, har der
været et flot overskud i cafeen på 35.583,01 kr. (efter donationer).
Tusind tak for indsatsen fra de frivillige, tak til alle brugerne af Petersmindehallen og
Ungdomsklubben og tak for samarbejdet med alle foreningerne.
 
Uhrhøj Fester v/Kristian Rasmussen
Havde et stille år sidste år. Havde kun Bankospil, men her blev man til gengæld løbet helt over ende med 300 gæster i Multihallen.
I kommende år gentages det succesfulde Bankospil. I gang med indsamling af gevinster.
Årsfesten er blevet genoptaget, og har netop været afholdt i oktober. Var næsten dobbelt så mange som da det blev afholdt sidst.
Afholder Juletræsarrangement d. 11. december, med Julemand, orkester, slikposer, osv.


Idrætsmagasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle