Søg om støtte


Overskuddet i cafeen

Overskuddet i Cafeen anvendes til vedligeholdelse og investeringer i interiør eller udstyr i Petersmindehallen, som er til glæde for alle Hover IF afdelinger.

 
Cafeens mål er at sikre en egenkapital på mindst 25.000 kr. inden der kan udmøntes midler til andre formål end direkte cafedrift eller afledte udgifter som møbler, inventar, udsmykning af hal og cafeområde.
 
Såfremt der oparbejdes midler udover 25.000 er det muligt for foreninger eller grupper af privatpersoner på Uhrhøj at søge om tilskud til arrangementer afholdt i Petersmindehallen og/eller cafeen eller andet, der målretter sig lokalmiljøet.
 
Krav for at kunne ansøge er:

  • Der skal være tale om (mindst et af nedenstående skal opfyldes)

o   Et åbent arrangement, så alle kan deltage 
o   Et arrangement inden for en forening tilhørende på Uhrhøj
o   Forbedringer målrettet lokalmiljøet
 

  • Såfremt der ved et arrangement bliver deltagerbetaling, skal dette og niveauet fremgå af henvendelsen til cafeudvalget
  • Ansøgning skal fremsendes senest 2 måneder før arrangementet afholdes/forbedringerne påbegyndes
  • Der kan ikke søges penge til arrangementer af partipolitisk, religiøs eller kommerciel karakter
  • Cafeudvalget behandler ansøgninger på førstkommende møde, og en anbefalet uddeling fra Cafeudvalget bringes til Hovedbestyrelsens godkendelse på førstkommende møde. Hvis tiden kræver det, kan godkendelsen af Hovedbestyrelsen ske via e-mail. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt, at ansøger kan fremmøde til nærmere snak om arrangementet.


Eksempler på arrangementer, der vil kunne opnå støtte: foredrag, legedag, musikevent (fx minifestival for lokale bands), teaterforestilling, ”legeredskaber” m.m.
 
Der kan støttes op til 10.000 kr. per arrangement/forbedring. Cafe udvalget og Hovedbestyrelsen forbeholder sig ret til at støtte med mindre end det ansøgte beløb.
 
Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at søge støtte, så kontakt cafeudvalget via petersmindecafe@gmail.com.

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle