Søg støtte


I oktober 2023 besluttede Hovedbestyrelsen at indføre en fælles Hover IF støttekonto som kan bruges til at støtte særlige aktiviteter og større indkøb som understøtter Hover IF’s formål (Foreningens formål er at formidle udøvelse og udvide interessen for al idræt i Hover, samt at være et aktiv og et samlingspunkt i lokalsamfundet).
Arrangementer af partipolitisk, religiøs eller kommerciel karakter støttes ikke.
 
Følgende kan ansøge om støtte fra Hover IF støttekonto
 • alle Hover IF afdelinger som kan søge om økonomisk støtte til særlige aktiviteter eller større indkøb/investeringer som ligger udenfor afdelingens egen økonomiske formåen, og som er med til at fremme udøvelsen eller interessen for al idræt i Hover IF regi
 • eksterne aktører som kan søge om tilskud til aktiviteter som vil være et aktiv og et samlingspunkt i lokalsamfundet
Interne Hover IF ansøgninger vil oftest være af følgende karakter, men er ikke begrænset til de listede eksempler:
 
Særlige aktiviteter:
 • Medlemmers deltagelse i indlands- eller udlandsstævner, med max 300 kr i støtte per medlem. Undtagelser til denne regel kan forekomme hvis der er specielle behov som skal tilgodeses.
  Kun deltagende medlemmer, og ikke deltagende forældre, støttes med et beløb.
 • Trænere/lederes deltagelse i kurser som er til gavn for Hover IF’s virke
 • Særlige aktiviteter som er til gavn for Hover IF’s virke (som f.eks. Petersmindehallens åbningsevent, Tour-de-France event for Uhrhøjs borgere, osv)
Større indkøb/investeringer:
 • indkøb/investeringer i materialer eller udstyr som er udenfor en afdelings økonomiske formåen (f.eks. springgrav til gymnastik, kunst-græs, borde & stole til hallen, osv)
 • Indkøb/investeringer i forbindelse med etablering af ny idrætsafdeling

Eksterne ansøgere kunne være andre foreninger eller grupper af privatpersoner på Uhrhøj, som kan søge om tilskud til aktiviteter som vil være et aktiv og et samlingspunkt i lokalsamfundet, som f.eks. foredrag, legedag, musikevent (fx minifestival for lokale bands), teaterforestilling, ”legeredskaber” m.m.
 
Behandling og beslutningsproces
Behandling af ansøgninger håndteres af en beslutningsgruppe, som består af Hover IFs hovedformand, en repræsentant fra Uhrhøj Fester og en repræsentant fra Caféen.
Beslutningsgruppen kan beslutte at støtte med et mindre beløb end det ansøgte.
Hvis en ansøgning er over 30.000 kr kan den ikke godkendes i beslutningsgruppen, men skal behandles af den samlede hovedbestyrelse på det kommende hovedbestyrelsesmøde.

 
Krav til ansøgnings indhold
Enhver ansøgning bør oplyse:
 • Navn på ansøger, navn på Hover IF afdeling eller ekstern organisation
 • Beskrivelse af aktivitet eller indkøbet der er ønske om at gennemføre
 • Total budget for den samlede aktivitet eller det samlede indkøb
 • Beløbet der ansøges om
 • Søges der økonomisk støtte fra andre, eller hvordan dækkes den del af total budgettet der eventuelt ikke ansøges om støtte til
 • Dato for gennemførelse af aktivitet eller indkøb
 • Hvornår ønskes svar fra beslutningsgruppen/hovedbestyrelsen
  (bemærk beløb over 30.000 kr skal behandles på kommende hovedbestyrelsesmøde)
 • Hvortil og hvornår ønskes støtte penge overført
   
Bemærk at såfremt den ansøgte aktivitet eller indkøb alligevel ikke finder sted, så skal en udbetalt støtte betales tilbage. Ansøger skal dele et billede eller anden dokumentation for at det der søges støtte til også har fundet sted, og for at Hover IF i sin formidling af hvad støttekontoen bruges til.

Send din ansøgning i en mail til hifformand@hover-if.dk


Idrætsmagasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle