AKT69 støtteforening til Hover Idrætsforening


AKT69 Generalforsamling

AKT69’s Generalforsamling onsdag d. 13. maj 2020 er AFLYST.
Der indkaldes til ny generalforsamling efter sommerferien.


----------------------------------


AKT69’s formål er at støtte ungdomsarbejdet i foreningerne i Hover Sogn.

AKT69 støtter med kontante tilskud til deltagelse i stævner, ture, sportsrejser og spejderlejre og uddeler personlige præmier ved særlige gode præstationer.

AKT69 uddeler hvert år en lederpokal, som gives til en leder i Hover IF, som har udvist særligt initiativ og lederskab. Lederpokalen er en evigt vandrende pokal.

AKT69 arrangerer julebanko og hjælper til, når Uhrhøj fester laver arrangementer.

Har du en god idé til et arrangement, så kontakt os endelig. Se kontaktinformationer nedenfor.

Støt os og dermed ungdomsarbejde i foreningerne i Hover Sogn

Hvis du har lyst til at støtte os, kan du indbetale det ønskede beløb på reg.nr. 5398 konto.nr. 0302875

AKT69 bestyrelsen

AKT69

Støtteforeningen for Hover IF


Magasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle