Historie


HOVER IDRÆTSFORENING er i dag en stor aktiv idrætsforening for hele lokalområdet Uhrhøj/Hover - til dels også for hele regionen Vejle Kommune, hvor vi er en af de største foreninger. I de seneste år har medlemstallet været lidt svingende pga den manglende Petersmindehal. Det har været imellem 1.400 – 1.650 medlemmer, plus ca 150 trænere/ ledere i årene 2016, 2017 & 2018. Foreningen bakkes op af støtteforeningen AKT69, der har ca. 250 medlemmer.

Siden 1930'erne har der været spillet fodbold i Hover Boldklub og dyrket gymnastik og håndbold i Hover Gymnastikforening. Efter opfordring fra det daværende Hover Sogneråd valgte man den 18. februar 1969 at slå de 2 foreninger sammen og stifte Hover Idrætsforening.

Hover Idrætsforening fik eget fodbold klubhus på Jellingvej 171 I efteråret 1969, og i marts 1970 blev Petersmindehallen klar til indvielse. Dermed blev der mulighed for, at dyrke badminton og håndbold i Petersmindehallen, samt svømning og gymnastik på Petersmindeskolen. Dette bevirkede en rigtig stor tilgang af aktive medlemmer i alle aldre.

I 1978 er medlemstallet i Hover IF på 938.

Hover Idrætsforening udvidede igen i sit brede tilbud af idrætsgrene i 1990 med en tennisafdeling, som Hover Idrætsforening selv anlagde og finansierede. De 3 nye tennisbaner blev placeret ved Petersmindeskolen og Petersmindehallen.

I 1993 kunne Hover Idrætsforening udvide ved Hover Stadion med 5 nye fodboldbaner som havde været meget tiltrængt i flere år på grund af pladsmangel til alle vore medlemmer.

Efter nogle års afprøvning med indretning og brug af et motionsrum i kælderen i Petersmindehallen, blev Motionsrummet etableret som en ny afdeling i 2007.  

2007 og 2008 var årene hvor flere nye idrætsgrene blev afprøvet. Flere bordhockey arrangementer blev holdt henover 2007-2008, og i 2008 forsøgte motionsrummet sig med Taekwondo. Tiltagene bed sig dog ikke fast og stoppede igen.
Det gjorde til gengæld Floorball, som også blev startet i 2008 på forsøgsbasis, og som stadig er et aktiv i dag.

I 2009 fejrede Hover Idrætsforening 40 års jubilæums over to dage d. 5-6 november 2009, med stor fest lørdag aften med spisning og dans i Petersmindehallen, organiseret af AKT69.

Medlemstallet blev opgjort til 1.493 og motionsrummet havde omkring 50 medlemmer.

Opbakningen og brugen af Cafeteriet i Petersmindehallen faldt igennem 00’erne og d. 1. august 2011 overtog håndboldafdelingen ansvaret for driften af cafeteriet fra Vejle Kommune, som siden er blevet bemandet af frivillige hjælpere og med dertil svarende begrænsede åbningstider.

I 2012 startede Volleyball som ny idrætsgren, med eet hold for børn og eet for voksne. Afdelingen lukkede ned igen i 2015.

I 2013 tog Hover IF et vigtigt skridt i en modernisering af sin medlemsadministration og økonomi styring, og valgte at indføre brugen af IT systemet Conventus. Dermed sluttede en æra med manuelle medlemslister og regnskabsopgørelser, og fysisk fremmøde ved tilmelding til nye hold.

I 2014 kom bordtennis til i en forsøgsordning, og i dag er det stadig en mulighed, selvom det indtil nu kun har været en lille gruppe som hygger sig med denne aktivitet.

Årene 2016 og 2017 markerede sig som skelsættende år for Hover Idrætsforening i form at store forandringer på vores fysiske anlæg. I sommeren 2016 blev fodbold klubhuset ”Reden” revet ned på Jellingvej, og nyt, flot og moderne 450 kvadratmeter stort klubhus blev opført. Og i Januar 2017 blev Multihallen/huset klar til indvielse som en udvidelse til Petersmindehallen. Begge byggeprojekter udgjorde en velfortjent og tiltrængt fornyelse for såvel fodboldafdelingen som afdelingerne som kæmpede om tider i  Petersmindehallen. Arbejdet og ideerne til disse anlægsprojekter startede helt tilbage i 2009, oprindelig drevet af ildsjæle i fodboldafdelingen, og var igennem mange behandlinger sammen med Vejle Kommune, som til sidst resulterede i de to anlægsprojekter (nyt klubhus og ny multihal) og to frivillige arbejdsgrupper blev etableret henover 2014/2015.
Lykken varede dog kort da Petersmindehallen brændte ned til grunden d. 13 februar 2017 og mange værdier mistes i form af materialer og udstyr, ikke mindst det nye motionsrum som netop var blevet etableret 14 dage forinden. Den tilbyggede nye Multihal bevares til alt held, hvilket var med til at sikre at ikke alle afdelinger skulle ud og søge hal-tider andre steder i lokalområdet.

Dermed blev 2017, 2018 og frem til åbning af ny Petersmindehal i 2019 en speciel periode for mange afdelinger som nu måtte søge hal-tider i andre haller i lokalområdet. Motionsrummet havde slet ikke mulighed for aktivitet i denne periode.
Et lyspunkt blev endnu en ny aktivitet i 2017 hvor Softball startede op på fodboldbanerne. Desværre tiltrak det ikke nok medlemmer, så det måtte stoppe igen i slutningen af 2018.

I Maj 2019 åbnedes den ny-opførte Petersmindehal med besøg af Vejle Kommunes bormester og kulturudvalgsformand som ”klipper snoren” på en aktiv familie-søndag hvor de mange forskellige idrætsgrene gav et bud på hvad de kunne tilbyde. En fantastisk dag med rundt regnet 800 glade deltagere, hvor Hover Idrætsforening samtidig markerede sit 50 års jubilæum.

Med åbningen af ny-opført Petersmindehal blev der behov for et nyt cafe-udvalg som varetager driften af den nye Cafe til gavn for alle afdelinger der anvender Petersmindehallen & Multihallen og alle borgere i området som kommer i hallerne. Cafe-udvalget er blevet organiseret som en afdeling i Hover Idrætsforening.

Markeringen af 50 års jubilæet i 2019 skete igen ved stort banko arrangement og stor fest i september, med spisning, dans og levende musik i den nye Petersmindehal. Flot organiseret af afdelingen ”Uhrhøj Fester” under Hover IF og med stor hjælp fra støtteforeningen AKT69.

Med den nye Petersmindehal var der igen blevet plads til nye aktiviteter, og Motionsrummet blev relanceret som Hover IF Fitness inklusiv mulighed for indendørs cykling. Kampsport blev etableret som en ny afdeling med børnehold der startede september 2019.

Året 2020 blev et meget specielt år. Danmark blev ramt af COVID19 og nedlukning af alle vores aktiviteter i foråret, og resten af året en gradvis genåbning med mange nye restriktioner der skulle overholdes. Disse restriktioner ramte igen fra starten af 2021 og frem til sommeren 2021.

Vores trofaste følger, AKT69 (støtteforening for Hover IF siden 1969), nedlagde sig selv ved afsluttende generalforsamling i Oktober 2020. En epoke sluttede og opgaver som årets træner/leder pris og træner&instruktør uddannelsesstøtte blev overdraget til Hover IF.Liste over Hover Idrætsforenings hovedformænd i perioden 1969 til 2019:

 1. 1969  Børge Øgendal
 2. 1970  Hans Olsen
 3. 1972  John Jarbøll
 4. 1982  Hans Erik Bjerregård
 5. 1985  Jørgen Strandgård
 6. 1992  Ulrik Kjær
 7. 1996  John Jarbøll
 8. 2002  Jan Jensen
 9. 2006  Bjarke Gade
 10. 2008  Kaj V. Pedersen
 11. 2012  Leif Nygård (nuværende formand)


Idrætsmagasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle