Historie


Hover Idrætsforening er i dag en stor aktiv idrætsforening for hele lokalområdet Uhrhøj/Hover - til dels også for hele regionen Vejle Kommune, hvor vi er en af de største foreninger med omkring 1.250 - 1.600 medlemmer. Foreningen bakkes op af vor støtteforening AKT69, der har ca. 250 medlemmer. 

Siden 1930'erne har der været spillet fodbold i Hover Boldklub og dyrket gymnastik og håndbold i Hover Gymnastikforening. Efter opfordring fra det daværende Hover Sogneråd valgte man den 18. februar 1969 at slå de 2 foreninger sammen og stifte HOVER IDRÆTSFORENING.

Samtidig fik HOVER IDRÆTSFORENING eget klubhus på Jellingvej 171, og der blev mulighed for, at dyrke badminton og håndbold i Petersmindehallen, samt svømning og gymnastik på Petersmindeskolen. Dette devirkede en rigtig stor tilgang af aktive medlemmer i alle aldre til vore idrætsaktiviteter.

HOVER IDRÆTSFORENING udvidede igen i sit brede tilbud af idrætsgrene i 1990 med en tennisafdeling, som HOVER IDRÆTSFORENING selv anlagde og finansierede. De 3 nye tennisbaner blev placeret ved Petersmindeskolen og Petersmindehallen.

I 1993 kunne HOVER IDRÆTSFORENING udvide ved Hover Stadion med 5 nye fodboldbaner som havde været meget tiltrængt i flere år på grund af pladsmangel til alle vore medlemmer. Hover Stadion fremstår i dag med et flot fodboldanlæg, og der arbejdes stadig med modernisering af klubhuset bl.a. med bedre omklædningsforhold, så vi stadigvæk har mulighed for, at arrangere store stævner både i JBU-regi og i Vejle-regi.

Foruden breddeidrætten har HOVER IDRÆTSFORENING også formået at aflevere flere idrætsudøvere, der har kunnet gøre sig gældende indenfor eliteidrætten på et meget højt plan, idet vi har opfostret flere spillere, som har nået diverse udvalgte danske landshold.

I 2011 nedlægges Tennis-afdelingen, og banerne overdrages til Petersmindeskolens regi.

AKT69

Støtteforeningen for Hover IF


Magasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle