Hovedbestyrelsen


Hovedbestyrelsen er sammensat af et Forretningsudvalg og Formændene for de respektive afdelinger. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at varetage ledelsen af Hover IF.

Forretningsudvalget

Forretningudvalget består af Hovedformanden, Hovedkassereren og Hovedsekretæren og varetager den daglige ledelse og den  daglige administration, medens hovedbestyrelsen er at betragte som det besluttende organ.
Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle