Petersmindehallen


I undermenuen kan du se kalendere for Petersmindehallen, Multihallen og cafeen.

Selve Petersmindehallen er ressourcemæssigt opdelt i to halvdele: SYD nærmest cafeén og NORD væk fra cafeen (tættest på Petersmindevej).

Kontakt Lone Søklint (+45 28 95 57 12 / hover.hal.booking@gmail.com), hvis du ønsker at booke lokaler og faciliteter til Hover IF-relaterede aktiviteter.

Aktiviteter og møder