Referat 2023


Generalforsamling Hover IF, Tirsdag d. 24. Oktober 2023
 
Referat
 1. Valg af dirigent
  Leif Nygaard blev valgt som dirigent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
   
 2. Formandens beretning v/Leif Nygaard

  Når man går en tur ude i satellitbyen og man samtidig kommer til at tænke på idræt i Hover IF; hold da op hvor fedt. Der er godt nok mange tilflytter til Hover/Uhrhøj. Nye familier, unge familier med børn. Dejligt. Så bliver der helt sikker tilgang til idrætsgrenene i Hover IF. Vi har faciliteterne på plads, ingen tvivl om det, så den kan vi sætte et flueben ved. Men det kræver at vi skal være parate til det. Ungdom i fodbold har forberedt sig ved at ansætte Toke til at tage sig af de unge mennesker, de har dertil fået en fin anerkendelse fra DBU nemlig DBU’s børneklub flag.
Fitness har været en succes fra starten, men kunne godt bruge lidt mere plads. Eller skal vi være tilfredse med det vi har i dag?
Men hvad med vores andre afdelinger? Er de parate? Måske, måske ikke. Det er noget man skal begynde at tænke over i fremtiden, så man er på forkant og ikke på bagkant. Jeg kan forstå at håndbold er lidt ramt både med manglende tilgang af træner og spiller. Kan vi i fællesskab hjælpe?
Alle vores bestyrelser i de forskellige afdelinger gør et utrolig godt stykke arbejde i dagligdagen for at få enderne til at hænge sammen. Så stor ros til Jer herfra.
Man kan også sige at Urhøj fester er kommet rigtigt i gang. Der er banko, juletræsfest samt stor “årsfest”.
Det gode ved disse sammenkomster er, at det ikke kun er idrætsfolk der kommer. Nej, alle på Uhrhøj er velkomne. Det er vi glade for, fordi det giver et godt sammenhold heroppe. Som noget nyt skal vi til at betale leje for at låne hallen.
Vejle Kommune har indført et KMD booking system til haller, men det betyder ikke at vi skrotter Conventus. Det beholder vi. Den eneste der bliver ramt af det nye KMD-system er Lone Søklint, som står for alle vores hal og svømmehal bookinger.  
Hover IF og Petersmindeskolen er begge flittige brugere af Petersmindehallen. Og på sigt udenoms arealerne, f.eks en beachvolley bane og dennes placering.
For at finde ud af hvad udenoms arealerne skal bruges til, har Vejle Kommune inviteret en lille gruppe mennesker til at komme med ideer, gruppen består af folk fra skolen, Vejle kommune, politikker samt Hover IF. Der vil blive indkaldt til et stort fællesmøde hvor man kan komme med ideer til hvordan området skal se ud.
I medierne har de mange regler for idrætsforeninger også været fremme i år - ligesom de var sidste år. Det handler blandt andet om bankernes dokumentationskrav overfor os. Men der er ikke rigtig sket noget. Vi og alle andre foreninger håber stadig på lempelser i den retning.
I forretningsudvalget har vi været så heldige at få en ekstra hjælpende hånd fra Merete Serritslev til de mere administrative opgaver. Det er vi utrolig glade for, da Merete også bestrider et job i fodbold afdelingen, så der nok at se til.
Til slut et stort TAK til vores trofaste trænere, ledere og specielle hjælpere som f.eks. vores WEB administratorer. Uden Jer ingen klub.
Tak til alle vores sponsorer, og ikke mindst til min to trofaste kollegaer i forretningsudvalget, Tina og Carsten.
 
 1. Afdelingernes beretninger

  Se afdelingernes beretninger under BILAG.
   
 2. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse

  Det samlede regnskab blevet gennemgået af hovedkasserer Carsten Jensen.

  Overskud, alle afdelinger sammenlagt, er på ca 275.000 kr
  Sammenlignet med sidste år en stigning på ca 350.000 kr i indtægter som blandt andet kommer fra stigning i antal medlemmer, og såvel Kiosken og Caféen har øget deres omsætning. Dejligt at frivillig indsats giver pote.
  Generelt holder afdelingerne deres omkostninger på et fornuftigt niveau.
  Hover IF ønsker ikke at samle til formue, men vi har en god bund hvor der er plads til udsving og fleksibilitet.
  Husk at få brugt jeres Sport24 tilgodehavende. Samlet er der 24.000 kr til gode hos Sport24 lige pt.

  Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet og regnskabet blev godkendt.
   
 3. Budgetfremlæggelse for kommende år

  Hovedtrækkene i det samlede budget for alle afdelinger blev præsenteret af hovedkasserer Carsten Jensen. Samlet budgetteres med ca 500.000 kr i overskud.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til budgettet som blev godkendt.
 1. Indkomne forslag
  Ingen forslag indkommet.
   
 2. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter
  1. På valg i forretningsudvalget var hovedkasserer Carrsten Jensen  (vælges for 2 år)
   Carsten blev genvalgt.
  2. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år). Nuværende suppleanter var Merete Serritslev og Lone Søklint. Merete og Lone blev genvalgt. Lone ønskede at det bliver sidste år for eget vedkommende.
 3. Valg af 2 Revisorer og 1 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
  1. Nuværende revisorer var Niels Mikkelsen (første revisor) og Lars Mikkelsen (anden revisor).
   Niels og Lars blev genvalgt.
  2. Nuværende revisor suppleant var Flemming Kjær Buhl.
   Flemming blev genvalgt.
    
 4. Eventuelt

  I 2025 kommer DGI Landsstævne til Vejle. Der forventes at komme ca 25.000 deltagere. Igennem VIR skubbes der på for at få forhåndsinformation om behov for hjælp fra de lokale foreninger. Vi forventer at de får brug for at bruge vores faciliteter (fodbold stadion og Petersmindehallen), og måske Petersmindeskolen til overnatning.


   
Godkendelse af referatet
Referatet af generalforsamlingen blev godkendt af dirigent Leif Nygård d. 30. oktober 2023.


 
 

BILAG
 
 
Volleyball v/Ib Telling
Positive medlemmer som vil træne hele tiden. Arbejdet på Beach Volley, men ved endnu ikke om det kan blive. God fremgang.

Kampsport v/Phi Nguyen
4. sæson. God sæson. 40 medlemmer. 7-13 år. 1/3 gengangere.
Piger og drenge.
Rødt bælte til dem der er kommet længst. Det gør det rigtig godt. De hjælper med at støtte de mindre børn. Sort bælteprøve i kommende sæson.
Phi på kursus i Finland. Tak for støtten.
Har købt gennembrydningsbræt, som har givet meget sjov.
I kommende sæson vil Phi fokusere lidt mere på talenterne, som vil få lov at komme ud og kæmpe mod andre hold. Vil deltage i DM.


Svømning v/Jesper Larsen
Sæsonen 22/23 havde god opbakning til de oprettede hold, både børnehold, vandgymnastik og motion for voksne. Der var tilmeldt ca. 200 svømmere til denne sæson. Vi starter alle instruktører med at tage bassinprøven så vi har sikkerheden på plads og så er vi klar.
Med vores gode instruktør på kanten har vi set en kæmpe udvikling på alle vores svømmere.
Den sidste uge op mod jul, holdt vi julehygge på alle hold med jule poser.
I februar var det igen tid til at svømme mærker som samlet blev til over 60 km.
Instruktører
Alle de hold der var på programmet, kørte som planlagt.
Til afslutning af sæsonen blev de forkælet med chokolade fra La Nouvelle.
En stor tak til alle instruktører.
Hjælpeinstruktører
Igen i år har vi hjælpeinstruktør på kursus.
Sofie Marie Jensen har taget Hjælpeinstruktøruddannelsen i DGI i Rødding.
Ane Gam Larsen har taget Juniorleder uddannelse del 1 & 2 i DGI i Rødding.
Til afslutning af sæsonen blev de forkælet med en tur i Lalandia Billund.
En stor tak til alle hjælpeinstruktører.
Svømmeudvalget
Der er i svømmeudvalget en god kemi til at hjælpe for at få sæsonen til at køre.
Også en stor tak til hele svømmeudvalget.
 
Caféen v/Birthe Navntoft Asmussen
Året 2022-2023 har for første gang siden åbningen i maj 2019 givet os en hel uforstyrret sæson. Det
har været dejligt at opleve.
Der har jævnt over sæsonen være mellem 20 og 30 frivillige med lidt løbende udskiftning. Flere og
flere holder dog ved over længere perioder. Tusind tak til de frivillige for at være med og bidrage til,
at vi kan skabe fællesskab og tryghed i fritidslivet på Uhrhøj.
Som noget nyt, introducerede vi i denne sæson mulighed for at anerkende de frivillige, som holder
ved lidt længere. I andre af Hover Ifs foreninger er en del af belønningen for det frivillige arbejde
mindre honorarer, træningstøj og eventuelt sociale arrangementer med udgangspunkt i den sport,
man er engageret i (fx ture til superliga kampe, håndbold final four, verdensholdet i gymnastik på
tour osv.). Det har ikke været aktuelt i cafeen. Vi har derfor introduceret små oplevelsesgaver ved
hver 10. vagt. Det har fx været en tur i biografen for to o.l. Det har fungeret rigtigt godt, og de
frivillige har taget godt imod det.
I sæsonen 2022-2023 har vi givet ca. 10 gaver for den 10. vagt, og 2 for 20. vagt.
Et andet nyt tiltag i forgangne sæson var samarbejde med Petersmindeskolen om de to skolefester i
maj måned. På to hinanden følgende dage blev der afholdt skolefest først for indskolingen og
dernæst for mellemtrinnet.
Vi indgik samarbejde med 7. årgang, der kom og hjalp med salg fra cafeen de to aftener. Vi lavede
flere boder rundt om i hallen. Som tak fik hver af de tre 7. klasser 1500 kr. til deres Berlin tur, der
finder sted i 8. klasse. Det var en god oplevelse, og flere af de unge mennesker har tilbudt deres
hjælp i cafeen, når der kommer andre arrangementer.
Udover at være en aktivt samarbejdspart med det lokale, var hensigten også at give en forsmag på,
hvad frivilligt arbejde kan give, og den del lykkedes til fulde.
Ellers har året budt på loppemarked på parkeringspladsen, DM i kaninhop, Hover Cup ad to
omgange, håndboldstævner samt gymnastikopvisning. Alt i alt en travl og varieret sæson.
Donationer:
Cafeudvalget har i sæsonen givet 7.200 kr. til et U15 fodboldhold, der søgte om støtte til en
træningstur til Holland, 10.000 kr. til en trampolin til gymnastik, 3000 kr. til et U13 fodboldhold, der
søgte om støtte til deltagelse i en fodboldturnering, plus de 4500 kr. til 7. årgang på
Petersmindeskolen i forbindelse med hjælpen til skolefesterne.
Økonomi:
Regnskabet viser et lille samlet overskud på 7.177,45 (efter donationer m.m.). Det er
tilfredsstillende set i lyset af, at formålet er ikke at tjene penge men at skabe fællesskab og
sammenhold for børn, unge og voksne på Uhrhøj.
Cafeen har en beholdning på 95.421,34.
Tusind tak for indsatsen fra de frivillige, tak til alle brugerne af Petersmindehallen og
Ungdomsklubben og tak for samarbejdet med alle foreningerne.
 
Fitness v/Michael Jensen
Endnu en sæson med virkelig run på Fitness afd.
 
Vi har i årets løb været nødt til at stramme lidt op på nogle retningslinjer, i takt med vi bliver flere og flere. Har bla haft fokus på at man ikke må lukke ”ikke medlemmer ” ind, ikke må træne når man er under 15 år og at der bruges skiftesko i lokalet.
Det resulterende i vi har måtte give et par advarsler til nogle medlemmer, men lader umiddelbart til det har haft en effekt, selvom vi jo godt ved vi ikke kommer det helt til livs når vi kun kan tjekke sporadisk.
Vi har forespurgt kommunen og lov til at etablere aircondition i fitness, men det blev afvist med at Vejle kommune ikke vil bruge ressourcer på nedkøling af lokaler.
Vi har købt nogle gulvventilatorer for at hjælpe den værste varme i sommermånederne.
 
Vi har i årets løb tegnet kontrakt med Fitnessgruppen om løbende service på udstyret , så de kommer 2 gange årligt.
 
Vi har i foråret haft lukket en dag, for at Forende service kunne foretage tiltrængt ”hovedrengøring” , vi er i det hele taget en del i dialog med rengøringsselskabet og overvejer i øjeblikket om vi skal tegne ny noget dyrere  kontrakt med dem eller om vi skal prøve med andet selskab.
 
Vi havde pr. 1. sep ca 140 personer på ventelisten og har pt. Ca 30
Vi har ca 400 medlemskaber, de fleste på familiemedlemskaber.
 
Tak til resten af bestyrelsen , Lisbeth, Erik og Mona for det store arbejde.

Fodbold v/Niels Nielsen
Jeg vil hermed præsentere formandsberetningen for året, der er gået i vores fodboldklub.
Først og fremmest er jeg glad for at kunne meddele, at Hover Cup har været en stor succes og har genereret et overskud på 66.000 kr. Det er fantastisk at se, hvordan vores arrangementer kan bidrage til klubbens økonomi.
Vi har haft besøg af 78 hold i november og 32 hold i januar til Hover Cup. Det har været en rigtig positiv oplevelse, og det giver os mod på at gøre det endnu bedre i fremtiden. Derfor har vi besluttet, at Hover Cup i 2023 vil blive afviklet over to på hinanden følgende weekender, så vi kan tiltrække endnu flere deltagere.
På ungdomssiden har der været et ønske om et nyt aktivitetsområde med et Tech ball bord og en panna bane. Vi vil undersøge mulighederne og se, om vi kan opfylde dette ønske, da det vil være med til at skabe endnu mere aktivitet og glæde blandt vores unge spillere.
En stor nyhed er, at vi er blevet en DBU-børneklub. Dette betyder, at vi kan tilbyde endnu bedre træning og udviklingsmuligheder for vores yngste medlemmer. Vi har ansat Toke Serritslev som børneudviklingstræner, der vil være med til at sikre en fortsat positiv udvikling af vores klub.
Førsteholdet har også haft nogle spændende ændringer. Efter Lasse Kronborg stoppede som træner, fik vi heldigvis fundet en kompetent erstatning. Mark er blevet træner for førsteholdet, og han har allerede lavet vintertræning med holdet. Der har været god opbakning til træningen, og vi er optimistiske for den kommende sæson.
Derudover har vi haft held til at finde en assistenttræner til førsteholdet, hvilket giver os endnu mere træningskvalitet og dygtighed på holdet. Det er vigtigt for os at have et godt trænerteam, der kan sikre en positiv udvikling af spillerne.
Vi har også haft tilgang af nye spillere til førsteholdet i vinter, hvilket vi er meget glade for. Det er vigtigt for os at have et stærkt hold, og det ser ud til, at vores nye spillere kan være med til at styrke holdet.
En spændende udvikling har også været etableringen af et nyt hold for 16-17 årige drenge. Da der var stor interesse fra disse unge spillere, besluttede vi at lade dem danne deres eget hold. Vi håber, at dette vil bidrage til en god overgang fra ungdoms- til seniorfodbold.
Vi har også fået et Veo-kamera, som en årgang har brugt flittigt til at optage kampe og træninger. Vi ser en stigende interesse fra flere hold i at bruge Veo-kameraet, og der er en VEO App, hvor man kan se optagelserne. Det er en fantastisk teknologi, der kan hjælpe os med at analysere og udvikle vores spil endnu bedre.
Der er gode nyheder angående vores faciliteter. Vi har modtaget 30.000 kr. fra Jelling Musik Festival og 30.000 kr. fra DGI til en ny digital måltavle på kunstbanen og opvisningsbanen. Dette vil hjælpe med at skabe en bedre og mere professionel atmosfære under vores kampe og events.
Slutteligt vil jeg nævne, at vi har haft et overskud på ca. 67.000 kr. i fodboldafdelingen og et overskud på ca. 64.000 kr. i kiosken. Dette er et fantastisk resultat, og vi vil gerne takke alle vores frivillige og Sponsorer, der har bidraget til klubbens succes.
Tak for et godt år, og lad os se frem til endnu et fantastisk år i vores fodboldklub.
 
Gymnastik v/Jørgen Pripsøe
Første sæson for den nye formand i gymnastikafdelingen er gået, og tak fordi I alle har taget så godt imod mig. Også tak til den tidligere formand Kristina Klavsen for at være min støtte på sidelinjen (Suppleant i udvalget).
Der har været rigtig mange gymnaster, som denne sæson har været fordelt på 18 hold. Alle springholdene har haft 30-40 gymnaster. Det lykkedes os at få en ekstra tid i Multihallen, hvor vi oprettede et ekstra Forældre/Barn-hold for de 3-4 årige.
Vibeke Middelbo tog uddannelse i Fysio Flow og startede nyt hold, som hurtigt blev fyldt op med deltagere.
Mange gymnaster betød også, at der var brug for mange instruktører. Hele 22 nye instruktører blev hentet ind. Sammen med de 27 instruktører, som er fortsat fra sidste sæson, så nåede vi det højeste antal instruktører til dato med 49.
Der blev til sæsonstart indkøbt ny Dorado trampolin til glæde for springholdene, og ny air track, som de yngre gymnaster i gymnastiksalen har glæde af.
I løbet af sæsonen deltog vi i en del arrangementer.
- Tour de France Event på Hover stadion. Vi fik tegnet en kæmpe cykel med en ”gymnastik-faldskærm” i hvert hjul.
- Uhrhøj Fester holdt fest i Petersmindehallen med næsten 400 deltagere.
- De unge instruktører var en tur i Gorilla Park.
- Uhrhøj Fester holdt for første gang juletræsfest, hvor 7 unge gymnastik-hjælpere hjalp med aktivering af børnene.
- Springmix og Juniorholdet var i starten af marts i DGI Huset Vejle og lavede flotte opvisninger.

D. 25. marts holdt vi opvisning i Petersmindehallen med stor succes. 620 betalende gæster er vist ny rekord. Vi havde besøg af gæsteholdet DGI Sydøstjylland Junior Midt, som gjorde det rigtigt fint. Tak for opbakningen til alle, der kiggede forbi.

Tillykke til Martin Rossen (CrossGym) med kåringen som Årets instruktør og til Alberte Møller Kristensen og Frederikke Ryø, som begge blev valgt til Årets stjerneskud.
På generalforsamlingen d. 9. maj kunne vi byde velkommen til Signe Birk som nyt udvalgsmedlem. Velkommen i gymnastikudvalget Signe.
Vi har denne sæson 4 sommerhold, hvor der er ca. 20 deltagere på hvert hold.
TAK til alle vores gymnaster, instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer for en god sæson.
 
Uhrhøj Fester v/Kristian ”Kulle” Rasmussen
Har 3 arrangementer om året. Har tilføjet en juletræsfest, uden forventning om at tjene penge. Var en stor succes sidste år.
Banko plejer at være en stor succes. Rigtig mange præmier. 3-400 deltagere.
Den store årsfest gik i et nul sidste år, og forventer det samme i år.
Der komme store udskiftninger i udvalget i det kommende år.
 
Badminton v/Kim Nissen
Badminton-sæsonen 2022-23 startede med vores årlige generalforsamling, hvor der sædvanen tro ikke var mødt nogen op. Interessen for at booke tider i de to haller var stor og på flere ungdoms hold var der ventelister. Vi fik flyttet lidt rundt på nogle spillere, så vi kunne nedbringe ventelisten lidt. Hover Badminton Klub var i december måned vært for et begynderstævne i Petersmindehallen og det blev en stor succes med mange deltagere fra flere forskellige klubber. Vi gentager således arrangementet til december igen.
Igen i år arrangerede klubben natminton, som efterhånden er blevet en tradition for klubben. Vi havde en skøn aften hvor der blev spist pizza og spillet anderledes badminton i hallen. Klubmesterskabet 2023 blev også afholdt med succes. Kristian havde sat spillerne godt sammen, så alle fik nogle gode og jævnbyrdige kampe, så det var en sjov dag for alle der deltog. Et lille minus var at mikrofonen ikke virkede, men så var det godt at vi havde Kristian til at råbe kampene op.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle trænere og ledere i klubben. Uden dem ville klubben ikke kunne køre rundt.
På økonomi siden, så kan vi nævne at klubben kommer ud med et underskud på ca. 15.237 dkr. Det skal dog siges at der ligger flere omkostninger i regnskabet som vedrører regnskabsåret 2023-24 herunder VM billetter.
Budgettet for næste år lyder på et overskud på ca. 5.000 dkr.
Personligt vil jeg sige mange tak til alle ledere og trænere jeg har arbejdet sammen med igennem tiden. Jeg har valgt at give stafetten videre til nye kræfter, som jeg er sikker på vil føre klubben videre.
 
Bordtennis v/Toke Serritslev
En flok voksne drenge som hygger sig med bordtennis. Ca 10 i alt. Fik ødelagt et bord i den forgangne sæson, som er blevet erstattet. Oplever fortsat forespørgsler på ungdoms-bordtennis, men der mangler resurser til at stå for det.
 
Håndbold v/Mette Kristensen
I sæson 22-23 oprettede vi 9 forskellige håndboldhold. Vi kunne desværre ikke finde trænere til vores U9 hold. Vi forsøgte os igen med Five a side, men måtte erkende, at der ikke var den opbakning vi ønskede, så det blev lukket ned igen. Til gengæld blev det året, hvor vi fik startet et Trille Trolle hold op, som er et hold for de 2-5-årige med deres forældre. Det var en stor succes med ca.20-25 børn tilmeldt. Sæson 22-23 byder på både nye og ”gamle” trænere. Tusind tak for at I vil være med til at give børn og voksne gode håndboldoplevelser her på Uhrhøj.
Pga. mangel på trænere, valgt vi at slå vores U6 og U8 sammen, hvilket gav en del udfordringer, da der var rigtig mange børn og stor niveauforskel. Heldigvis var der en trænerstab, som gjorde hvad de kunne for at give dem en god håndboldoplevelse.
Håndboldudvalget afholdt medlemsmøde i nov. hvor der desværre ikke mødte nogen op. Vi havde 2 udvalgsmedlemmer, som ikke ønskede genvalg. Det er ikke lykkedes os at finde erstatninger for de 2, så pt. er vi kun 4 i udvalget.
Økonomien i håndboldafdelingen hænger fint sammen. Vi har holdt lidt igen med at bruge penge i denne sæson, men da vi også syntes, at det var vigtigt at vise vores trænere og udvalgsmedlemmer, at vi værdsætter deres indsats, inviterede vi dem alle til Herre-landskamp mellem DK og Sverige i Boxen i april og efterfølgende mad på Tortilla Flats. Det var en rigtig god dag/aften.
Igen var vores U11 hold været ude med affaldsposer, som gav penge i kassen til håndboldklubben. Stor tak til de forældre og spillere der har været på arbejde. Lone og Jørgen Søklint har styret omdelingen med sikker hånd, hvilket de også skal have stor tak for. Det var nemt for os, da vi kun skulle sørge for at give uddelingssedler til børnene. 
Vi havde nogle få hold til afslutningsstævner. U11 drenge og piger var en tur i Vojens, hvor de havde en rigtig god tur med en masse håndbold og gode oplevelser.
Tusind tak til spillere, trænere, forældre og håndboldudvalg for endnu en god sæson
 


Idrætsmagasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle