Svømning


1. Svømmeafdelingens formål

Svømmeafdelings formål er, at tilbyde lokalområdets beboerne i alle aldre svømmeundervisning med det mål, at give større fortrolighed med vand samt forbedre de individuelle svømmefærdigheder. Derudover er formålet, at tilbyde voksne en ramme for motionssvømning og anden vandmotion. Deltagelse i stævner vil alene omfatte plask- og leg arrangementer hvor hovedvægten bliver lagt på motiverende indlæring uden konkurrencemoment.
Svømmeundervisningen foregår i Petersmindeskolens svømmesal.

2. Bestemmelser for fastsættelse og betaling af kontingent

Kontingentet størrelse fastsættes af svømmeudvalget (svømmeafdelingens udvalg) i samråd med Hover Idrætsforenings bestyrelse. Det aktuelle kontingent udgør for sæson 2020/2021 350 kr. for børn og 350 k r. for voksne. Kontingent for vandgymnastik, 400 kr. Kontingentet dækker en sæson gående fra september til april fordelt med i alt 25 gange (svømmelektioner) i perioden. Kontingentet betales ved indmeldelsen.
Svømmeafdelingen forbeholder sig ret til at nedlægge et svømmehold såfremt der ikke er et tilstrækkelig antal tilmeldinger. Således gælder, at børnehold kun gennemføres ved min. 10 tilmeldte, og voksenhold ved min. 6 tilmeldte.

3. Kontakt til svømmeudvalget

Har du gode ideer til svømmeundervisningen, holdsammensætningen, tilmeldingsproceduren eller har du lyst til at være en del af svømmeafdelingen som udvalgsmedlem eller instruktør/hjælpeinstruktør, må du meget gerne kontakte formandenMagasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle